Svarbu

*Vaikų literatūros ir edukacijų skyriaus dokumentų fondas ir teikiamos paslaugos skirti ikimokyklinio amžiaus vaikams ir I-X klasių mokiniams. Asmuo iki 16 metų amžiaus registruojamas atėjęs su tėvais, įtėviais ar globėjais, kurie užpildo nustatytą registracijos formą, arba atnešęs tėvų, įtėvių ar globėjų užpildytą paraišką (paraiška išduodama Vaikų literatūros ir edukacijų skyriuje) ir pateikęs nepilnamečio gimimo liudijimą ar asmens dokumentą. Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) skaitytojo pažymėjimo išdavimas – nemokamas; LIBIS skaitytojo pažymėjimo pakeitimas (jį praradus) – 1,50 Eur.

*Naudojimosi biblioteka taisyklės. Slapukų politika. Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatas informuojame, kad visuomenės informavimo tikslu tvarkome jūsų nuotraukas, kurios yra patalpintos https://ukmergesvb.lt/lt/ interneto tinklapyje, https://www.facebook.com/ukmergesvb/ paskyroje. Nuotraukos yra tvarkomos jūsų sutikimu kaip jis suprantamas BDAR 4 str. 11 d. (duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys) bei 7 str. Jeigu jums atsirado neaiškumų, dėl duoto sutikimo bei kitais asmens duomenų apsaugos klausimais, galite kreiptis į viešosios bibliotekos duomenų apsaugos pareigūną šiais kontaktais: el p. metodininkas@ukmergesvb.lt; tel. +370 647 54084.

*Spaudiniai iš Abonemento skolinami 30 dienų laikotarpiui. Vartotojas gali du kartus pratęsti paimtų į namus dokumentų naudojimosi terminą (išskyrus atvejus, kai dokumentai yra labai paklausūs): atėjęs ar paskambinęs (tel. 8 659 34831) į skyrių, el. laišku (el. paštas:  vaikai@ukmergesvb.lt), prisijungęs prie portalo ibiblioteka.lt 

*Vartotojui, neturinčiam 16 metų ir pavėlavusiam grąžinti dokumentus, skiriama bauda – laikinai (priklausomai nuo to, kiek laiko dokumentas negrąžintas, bet ne ilgiau kaip 6 mėn.) į namus neskolinami leidiniai.

*Mus rasite:

     Vytauto g. 30, LT-20107, Ukmergė

     Tel.: 8 659 34831

     El. paštas:  vaikai@ukmergesvb.lt 

 

array(4) { [0]=> string(10) "2024-06-18" [1]=> string(10) "2024-06-19" [2]=> string(10) "2024-06-20" [3]=> string(10) "2024-06-26" } array(4) { [0]=> string(93) "https://ukmergesvb.lt/lt/library-events/spaudiniu-paroda-joniniu-reiksme-prasme-ir-paslaptys/" [1]=> string(70) "https://ukmergesvb.lt/lt/library-events/edukacija-lektuveliu-laidykle/" [2]=> string(91) "https://ukmergesvb.lt/lt/library-events/kurybines-dirbtuves-suaugusiems-kaligrafine-tapyba/" [3]=> string(72) "https://ukmergesvb.lt/lt/library-events/kompiuterinio-rastingumo-kursai/" } array(4) { [0]=> string(64) "Spaudinių paroda „Joninių reikšmė, prasmė ir paslaptys“" [1]=> string(39) "Edukacija „Lėktuvėlių laidyklė“" [2]=> string(60) "Kūrybinės dirbtuvės suaugusiems „Kaligrafinė tapyba“" [3]=> string(32) "Kompiuterinio raštingumo kursai" }