Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Lietuvos Respublikos Kultūros ministras „Dėl bibliotekų plėtros strateginių krypčių 2016-2022 metams patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003 – 2013 metų programos patvirtinimo“

Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl spaudinių ir kitų dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“

Kiti teisės aktai

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas “Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl asmens duomenų tvarkymo bibliotekoje pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Skaitymo skatinimo programos patvirtinimo“

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos nuostatai

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos duomenų saugos nuostatai

array(4) { [0]=> string(10) "2024-06-18" [1]=> string(10) "2024-06-19" [2]=> string(10) "2024-06-20" [3]=> string(10) "2024-06-26" } array(4) { [0]=> string(93) "https://ukmergesvb.lt/lt/library-events/spaudiniu-paroda-joniniu-reiksme-prasme-ir-paslaptys/" [1]=> string(70) "https://ukmergesvb.lt/lt/library-events/edukacija-lektuveliu-laidykle/" [2]=> string(91) "https://ukmergesvb.lt/lt/library-events/kurybines-dirbtuves-suaugusiems-kaligrafine-tapyba/" [3]=> string(72) "https://ukmergesvb.lt/lt/library-events/kompiuterinio-rastingumo-kursai/" } array(4) { [0]=> string(64) "Spaudinių paroda „Joninių reikšmė, prasmė ir paslaptys“" [1]=> string(39) "Edukacija „Lėktuvėlių laidyklė“" [2]=> string(60) "Kūrybinės dirbtuvės suaugusiems „Kaligrafinė tapyba“" [3]=> string(32) "Kompiuterinio raštingumo kursai" }