Kraštiečių leidiniai

2020 10 07

Kūnai

Kavaliauskaitė, Akvilė

Kūnai : novelės / Akvilė Kavaliauskaitė. - Vilnius : BALTO leidybos namai, 2020 (Vilnius : BALTO print). - 157, [2] p. ...

2019 11 11

Ką manė kamanė?

Bakas, Vainius

Ką manė kamanė? : [eilėraščiai] / iliustravo Marija Smirnovaitė. - Kaunas : Žalias kalnas, 2019 (Vilnius : Petro of...

2019 11 11

Atodangos

Budaitė-Stunžėnienė, Zuzana

Atodangos : praeities mozaika : [prisiminimai, publicistika, poezija]. - Ukmergė : Valdo leidykla, 2019. - 250 p. : iliust...

2019 11 11

Blaivybės keliu

Čekauskas, Alfonsas

Blaivybės keliu : [apie Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ veiklą]. - Vilnius : Versmė, 2019 (Vilnius : S...

2019 11 11

Po tėviškės dangum

Adomavičienė, Margarita

Po tėviškės dangum : eilėraščiai. - Ukmergė : Valdo leidykla, 2019. - 158 p.. - Tiražas 100 egz.. - ISBN 978-609-81...

2019 11 11

Givienima vaizdieliai

Blauzdienė, Monika

Givienima vaizdieliai : [mintys, piešiniai, koliažai] / [sudarytojas Vytautas Česnaitis]. - Kaunas : Naujasis lankas, 20...

array(0) { } array(0) { } array(0) { }