Edukacijos

Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka dalyvauja Kultūros paso programoje ir siūlo dvi edukacines programas jaunesniųjų klasių mokiniams: „Knygų skirtukų kūrimo“  bei “Sustabdyto kadro animacijos kūrimo”. Registracija: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai

„Knygų skirtukų kūrimo“ edukacijoje vaikai susipažins su knygų skaitymo kultūra, knygų atsiradimo istorija ir raida, patys išmoks susikurti nuotaikingą knygų skirtuką pasirinktomis meninės išraiškos priemonėmis. Jie galės apžiūrinėti surinktą knygų skirtukų kolekciją bei surasti savo estetinę formą savo mažam knygos draugui. Edukacijoje vaikai susipažins ne tik su naujausio dizaino knygomis bei ir mokės atskirti piešinį nuo antspaudo ar tapybos kūrinio, susipažins su įvairiais meniniais stiliais nuo fotorealizmo iki pop-arto, pop-up’o, siurrealizmo ir kt. Išeidami iš edukacijos kiekvienas parsineš namo po išskirtinį vienetinį savo mini meno objektėlį, kuriuo galės ilgai džiaugtis skaitydami knygas.
Po edukacijos vaikams yra rengiama ekskursija po biblioteką ir supažindinama su knygų buveinėmis bei pagrindinėmis knygų naudojimo taisyklėmis.

Programa „Sustabdyto kadro animacijos kūrimas” yra skirta 9-12 metų vaikams. Jos tikslas – išmokyti vaikus kurti vaikiško turinio animacinius filmukus lavinant dailės, fotografijos ir kt. meninių ir technologinių žinių gebėjimus bei kūrybiškumą; padėti vaikams ugdyti meninę saviraišką ir plėsti akiratį. Programos metu vaikai bus supažindinami su sustabdyto kadro animacijos rūšimi, kuriai nėra reikalinga prabangi įranga, naudojamos prieinamos kompiuterinės programos. Edukacijos pradžioje bus demonstruojami kitų vaikų sukurti animaciniai filmukai arba jų darbiniai maketai ir aiškinamos techninės bei meninio turinio subtilybės. Dalyviai bus mokomi susikurti savus personažus piešiant, klijuojant, fotografuojant, montuojant pagal pačių sukurtą scenarijų arba pasirinktą literatūrinį kūrinį. Vėliau sukurti vaizdai bus skaitmeninami bei įkeliami į specialią kompiuterio programą, adaptuojamas tekstas, kurį vaikai patys įgarsins. Sukuriama filmo užsklanda. Programos dalyviai ne tik patobulins savo meninius gebėjimus, tačiau išmoks sukurti meninį produktą, jį pristatyti visuomenei, plės akiratį, mokysis kritiškai bei kūrybiškai mąstyti, diskutuoti, reikšti savo nuomonę, gerbti kito požiūrį. Vaikai taip pat įgys technologinių žinių (fotografavimo, skenavimo, spausdinimo, praktiškai susipažins su animacinių bei kitų meninių programų įrankiais bei galimybėmis).