Mobilioji biblioteka

Nuo 2022 m. vasario mėnesio rajone pradėjo kursuoti mobilioji biblioteka, kurios tikslas – aptarnauti Ukmergės rajono savivaldybės gyventojus, jiems teikiant bibliotekos paslaugas.   

Lankytojai aptarnaujami mobiliojoje bibliotekoje, aplankančioje per dvidešimt rajono kaimų, kuriuose nėra viešosios bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių (kaimo bibliotekų). Mobiliojoje bibliotekoje galima naudotis knygomis, periodiniais ir informaciniais leidiniais, internetu.

 

Kontaktai:
tel. 8 659 34756
El. paštas: mobili@ukmergesvb.lt

Mobiliosios bibliotekos tikslas – aptarnauti Ukmergės rajono savivaldybės gyventojus, teikiant jiems bibliotekos paslaugas.

Mobiliosios bibliotekos uždaviniai:
Organizuoti atokių rajono kaimų gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, kaupti
dokumentų fondą.
Teikti paslaugas visiems vartotojams, neatsižvelgiant į jų amžių, išsilavinimą, socialinį statusą,
gyvenamąją vietą.
Ugdyti ir stiprinti bendruomenės narių skaitymo įgūdžius.
Vykdyti prevencijos ir integravimo į visuomenę priemones žmonėms su socialinės rizikos
faktoriais.
Rūpintis vaikų užimtumu, jų estetinių, etinių, kūrybinių, edukacinių įgūdžių lavinimu.
Organizuoti kultūrinę veiklą atsižvelgiant į vietos bendruomenės poreikius.
Pristatyti naujas knygas kaimo padaliniams.

Mobiliojoje bibliotekoje teikiamos nemokamos bibliotekos paslaugos:
Dokumentų į namus ir mobiliojoje bibliotekoje išdavimas.
Atsakymas į skaitytojų užklausas žodžiu ir telefonu.
Konsultavimas ieškant informacijos, informacijos paieška internete.
Spaudinių pristatymas į namus neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms (jų pageidavimu).
Galimybė naudotis Microsoft Office programomis.
Vartotojo pažymėjimo (bilieto) išdavimas.
Dokumentų spausdinimas.
Dokumentų kopijavimas.
Dokumentų skenavimas.

2023 m. rugsėjo mėnesio mobiliosios bibliotekos darbo grafikas

array(0) { } array(0) { } array(0) { }