Viešieji pirkimai

Planuojami pirkimai

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Mažos vertės viešųjų pirkimų metinės ataskaitos (At-6)

Informacija apie mažos vertės pirkimus