Mūsų projektai

2019 01 08

„KNYGA. SPAUDŽIU: PATINKA!“

Skaitymo skatinimo projektas 2018 metai Projekto tikslas – skatinti vaikus domėtis literatūra ir ugdyti jų skaitymo įgūdžius. Projektas skirtas vaikams iki 14 metų ir vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Projekto partneris – Ukmergės „Ryto“ specialioji mokykla. Projekto veiklos: įrengtos mobilios skaitymo erdvės „Stop! Skaitymo zona“; suk...

2016 12 27

„GERA KNYGA + @ + ŠAUNI KOMPANIJA = BIBLIOTEKA“

Skaitymo skatinimo projektas 2015 metai Projekto tikslas – skaitymo skatinimo bei kritinio mąstymo, kūrybiškumo ir kitų su skaitymu susijusių įgūdžių ugdymas. Projekto tikslinė grupė – 4-16 metų vaikai ir paaugliai. Projekto partneriai: lopšelis-darželis „Žiogelis“, Dukstynos pagrindinė mokykla, Meno mokykla. Projekto veiklos: garsiniai skaitymai „Tar...

2016 12 21

„METŲ RATU SU KNYGA“

Skaitymo skatinimo projektas 2014 metai Projekto tikslas – sukurti bendrų pomėgių aplinką, skatinančią vaikus domėtis literatūra, pristatyti lietuvių literatūros pradininko Kristijono Donelaičio ir šiuolaikinių vaikų literatūros autorių kūrybą. Projekto partneriai: lopšeliai-darželiai „Žiogelis“, „Eglutė“, „Šilo“ pagrindinė mokykla, Užupi...

2016 12 16

„KAS SKAITO – TAS AUGA“

Skaitymo skatinimo projektas 2009 metai Projekto tikslas – ugdyti vaikų skaitymo įgūdžius ir kūrybiškumą, skatinti vaikus pažinti ir skaityti lietuvių autorių kūrybą. Projekto partneriai: Dukstynos pagrindinė mokykla, Užupio vidurinė mokykla, Dailės mokykla, vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“. Projekto veiklos: garsiniai skaitymai „Mano knygelės da...

2016 12 16

@Š MOKAUSI SU DRAUGAIS“

Bibliotekų plėtros projektas 2013 metai Projekto tikslas – suteikti aktyviausiai bibliotekos lankytojų grupei – vaikams ir jaunimui galimybę gauti kompiuterinio raštingumo pagrindus, gilinti ir tobulinti jau turimus kompiuterinio ir informacinio raštingumo įgūdžius. Projekto partneriai: „Ryto“ specialioji mokykla, Dukstynos pagrindinės mokykla. Projekto veikl...

2016 12 15

„DŽIŪGENŲ BEIEŠKANT, ARBA TEGYVUOJA KNYGA!“

Skaitymo skatinimo projektas 2007 metai Projekto tikslas – skatinti vietos vaikų bendruomenės skaitymą, per kūrybinę-žaidybinę veiklą įtraukti vaikus į skaitymo procesą. Projekto tema – švedų vaikų rašytojos Astridos Lindgren kūryba. Projektas skirtas 8-14 metų vaikams. Projekto partneriai: Dukstynos pagrindinė mokykla, Dailės mokykla. Projekto veiklos: ...