Vlado Šlaito biografija

su nameliu

 

Svarbiausios Vlado Šlaito gyvenimo ir kūrybos datos

 

Vladas Šlaitas gimė 1920 m. rugsėjo 27 d. Čeliabinske, Rusijoje. V. Šlaito tėvas Stasys Šlaitas prieš Pirmąjį pasaulinį karą kartu su broliu ir seserimi gyveno Ukmergės rajone, Žemaitkiemyje.

Vėliau Stasys Šlaitas išvažiavo į Čeliabinską, kur sutiko Antaniną – greitai tapusią jo sūnaus Vlado motina.

Antanina visiems laikams prarado turtingos inteligentų šeimos malonę ir, praėjus maždaug metams po sūnaus gimimo, 1921 m. atvažiavo į Lietuvą kaip Stasio Šlaito žmona. Šlaitai apsigyveno Žemaitkiemyje, pas Stasio motiną.

Po kiek laiko šeima apsigyveno Ukmergėje. 

Vladas Šlaitas, baigęs pradžios mokyklą, 1932 metais įstojo į Ukmergės gimnaziją, kur ir buvo parašyti pirmieji eilėraščiai: „Berods dar pirmoje gimnazijos klasėje ėmiau dėlioti eilėraščius ir slaptai pasvajodavau, jog vieną dieną rašysiu kaip Aistis arba Brazdžionis”.

Antano Smetonos gimnazija Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, kurioje 1932-1940 m. mokėsi V. Šlaitas.

Smetonos gimnazijosPaskutinėje Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos klasėje, 1940 m. pavasaris.  V. Šlaitas antros eilės viduryje, pirmos eilės viduryje – bičiulis Henrikas Gintautas. Nuotr. iš straipsnio: Bakas, Vainius. Vlado Šlaito ribos patirtys // Romuva. – 2015, Nr. 2, p. 27.

1940 metais, išlaikęs abitūros egzaminus, tų pačių metų vasarą baigė pradžios mokyklos mokytojų kursus ir buvo paskirtas mokytojauti į Būdviečių pradžios mokyklą Tauragės apskrityje.

Pasibaigus mokslo metams, V. Šlaitas grįžo į Ukmergę ir pradėjo dirbti savivaldybėje raštininku.

Po 1943 metų Vladas Šlaitas pradėjo savo klajones: Leningradas, Olandija, Vokietija, Škotija, Anglija. Nuo 1945 m. gyveno DP stovyklose Vokietijoje.

1947 m. persikėlė į Angliją ir nuo 1964 m. ilgam apsigyveno Londone, kur ligoninėje dirbo sanitaru, o nuo 1968 m. – “Nidos” leidykloje linotipininku.

5Lietuviai rašytojai Anglijoje: St. Prapuolenytė, F. Neveravičius, K. Barauskas, V. Šlaitas (antroje eilėje dešinėje), R. Spalis ir P. Klezas.

6Iš kairės: V. Šlaitas, K. Barėnas, M. Barėnienė, A. Landsbergis.

Parengta pagal:

Bakas, Vainius. Vlado Šlaito ribos patirtys: žvilgsnis į poeto biografijos ir kūrybos sluoksnius. – Bibliogr.: 15 pavad. – Iliustr. –  // Naujoji Romuva. – 2015, Nr. 2, p. 26-32; Nr. 3, p. 12-19.

Žekevičiūtė, Indrė. Vlado Šlaito poezijos paralelės. – Kaunas, 2002. – 174, [1 p.]: iliustr.

array(0) { } array(0) { } array(0) { }