Literatūrinė Vlado Šlaito premija

Literatūrinė Vlado Šlaito premija

Ukmergės rajono Tarybos 1999 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. 27 buvo įsteigta literatūrinė Vlado Šlaito premija. Premijos tikslas – garsinti kraštiečio poeto V. Šlaito kūrybą ir asmenybę, populiarinti ir akcentuoti jo kūryboje išreikštą ilgesingą ir aistringą meilę gimtajam kraštui. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 7-191 patvirtinta nauja literatūrinės Vlado Šlaito premijos nuostatų redakcija. Pagal naujus nuostatus konkursas skelbiamas visoje šalyje bei užsienyje ir premija teikiama už literatūrinius kūrinius, labiausiai išreiškiančius meilę gimtajam kraštui, tėviškei.

Literatūrinės Vlado Šlaito premijos laureatai

1999 m.- Indrė Žekevičiūtė-Žakevičienė  – Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių kalbos ir literatūros katedros vyr. asistentė (šiuo metu Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių literatūros katedros vedėja, docentė, daktarė, literatūrologė, prof. Broniaus Vaškelio literatūrinės komparatyvistikos centro vadovė, vertėja). Premija skirta už sudarytą poeto Vlado Šlaito poezijos, prozos, vertimų ir laiškų knygą „Saulė ant šaligatvio“.

2000 m.- Rasa Griškevičienė – Ukmergės rajono laikraščio „Gimtoji žemė“ žurnalistė (šiuo metu Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė). Premija skirta už mažosios publicistikos rašinių ciklą „Laiškai Tau“, spausdintą rajono laikraštyje „Gimtoji žemė“.

2001 m.- Kęstutis Česnaitis – Ukmergės kultūros centro režisierius. Premija skirta už poemą „Išpažintis“ bei keturias pjeses „Užmirštoji siela“, „Mirtininkas“, „Bestrampių namai“, „Šilkinės kilpos“.

2002 m.- Vytautas Vyčas – Ukmergės rajono istorijos ir kultūros metraštininkas, Vieniavos herbo bajoras, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos narys, buvęs šios sąjungos senatorius, pirmasis Ukmergės krašto bajorų vadas, Lietuvos gydytojų sąjungos Ukmergės skyriaus narys, Ukmergės kultūros almanacho „Eskizai“ redakcinės kolegijos narys. Premija skirta už ilgametį indėlį į rajono kultūrą ir išleistas prisiminimų knygeles „Lemtie, dėkoju tau už viską“, „Negesk, žiburėli, negesk“.

2003 m.- Leonora Jankeliūnienė – buvusi pedagogė, poetė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė. Premija skirta  už poezijos knygą „Kelionė tyloje“ (2003), eilėraščių ciklą Igarkos tremties 55-mečiui ir aktyvų dalyvavimą Ukmergės bendruomenės kultūrinėje eikloje.

2004 m.- Regina Pakėnienė (po mirties) – poetė. Premija skirta už poezijos rinktinę „Paslėpsiu tave nuo pasaulio“.

2005 m.- Stanislava Talutytė – Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos vyriausioji bibliografė. Premija skirta už sudarytą bibliografijos  rodyklę „Vladas Šlaitas: 1920-1995“.

2006 m.- Alfas Pakėnas – poetas, žurnalistas, Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejaus mokslinis bendradarbis (šiuo metu Juozo Tumo-Vaižganto memorialinio muziejaus vedėjas). Premija skirta už rašinius apie Vladą Šlaitą rajono bei šalies žiniasklaidoje, parengtą išeivijos poeto Juozo Krumino, baigusio Antano Smetonos gimnaziją, eilių rinktinę „Sugrįžimo laivas“ (2007)

2007 m.- Deltuvos Kultūros Almanacho „Eskizai“ redakcinė kolegija (Deltuvos kultūros almanacho „Eskizai“ koncepcijos autorius, redaktorius Vytautas Česnaitis). Premija skirta už Ukmergės krašto kūrėjų – publicistų, literatų, vaizduojamojo meno atstovų propagavimą ir jų kūrybos puoselėjimą.

2008 m. – Kęstutis Navakas – poetas, eseistas, literatūros kritikas, vertėjas. Premija skirta už esė knygą „Du lagaminai sniego“ (2008) bei literatūrinės premijos kandidatų komisijai pateiktus eilėraščius ir prozą. 

2009 m. – Romas Raila – poetas. Premija skirta už poezijos knygą „Grafo manija“ (1996), nepertraukiamą 20-ies metų kūrybinę veiklą ir pastarųjų metų poeziją.

2010 m. – Zigmas Zinkevičius – kalbininkas, baltistas, dialektologas, habilituotas mokslų daktaras, akademikas. Premija skirta už leidybai paruoštą knygą „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“.

2011 m. – Petras Panavas – pedagogas, poetas, rašytojas. Premija skirta už atsiminimų knygą „Įkvėpimo auka: vieno gyvenimo fragmentai“.

2012 m.- Algimantas Zurba – rašytojas, publicistas, redaktorius. Premija skirta už romaną „Krisius“.

2013 m.- Zita Kriaučiūnienė, Rasa Povylienė – pedagogės, kraštotyrininkės. Premija skirta už knygas „O širdy dar skambučiai aidi… : Želvos mokyklos 100-osioms metinėms ir
jos muziejaus 50-mečiui“ (2008), „Kai nebelieka net vardų… : žydų istorijos ir kultūros pėdsakai Želvoje“ (2009), „Antrasis medžio gyvenimas: Želvos krašto medinė architektūra“ (2011) ir „Senieji Želvos krašto kaimai“ (2012).

2014 m.- Leonardas Gutauskas – rašytojas, poetas, dailininkas. Premija skirta už trumpos prozos kūrinių knygą „Fragmentai“.

2015 m. – Vainius Bakas –  poetas, kritikas, literatūros tyrinėtojas, redaktorius. Premija skirta už poezijos knygą „Kas vėjo – vėjui“.

array(0) { } array(0) { } array(0) { }