Vlado Šlaito viešoji biblioteka (2005-2022 m.)

Per septyniolika pastarųjų metų biblioteka gana sparčiai keitėsi. Ko gero, vienas ryškiausių šio laikotarpio pradžios įvykių buvo kraštiečio poeto Vlado Šlaito vardo bibliotekai suteikimas. 2005-aisiais metais biblioteka vykdė V. Šlaito atminimui įamžinti skirtą projektą, kurio metu Ukmergės rajone, Žemaitkiemyje, buvo atidarytas ir pašventintas Vlado Šlaito tėvų namelis, kuriame įrengta poetui skirta ekspozicija ir atkurta autentiška kambario aplinka. Nuo pat praeito šimtmečio pabaigos tęsiama literatūrinės Vlado Šlaito premijos teikimo tradicija.  

Atsinaujinusi biblioteka

Bibliotekoje prasidėjo ir įgavo pagreitį projektinės veiklos, labiausiai orientuotos vaikų ir jaunimo skaitymo skatinimui, savojo krašto pažinimui. Laimėjus projekto „Bibliotekos pažangai“ konkursą „Gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymo bibliotekose stiprinimas“, Viešojoje bibliotekoje ir kaimo padaliniuose vyko gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymai, siekiant pagerinti bendruomenės narių gyvenimo kokybę, jų socialinę, kultūrinę ir ekonominę raidą.

Gana intensyviai biblioteka nuolat vykdė ir leidybinę veiklą: 2002 m. išleista knyga „Ukmergės viešoji biblioteka“, kurioje pateikta bibliotekos istorija, darbuotojų prisiminimai, gausu nuotraukų. Nemažai leidinių yra skirta ir poeto Vlado Šlaito kūrybai populiarinti, atminimo įamžinimui: 2005 m. pasirodė knyga „Vladas Šlaitas: bibliografijos rodyklė“, kurioje visa informacija nuo poeto Vlado Šlaito pirmųjų literatūrinių bandymų iki šių dienų studijų apie poetą, 2006 metais biblioteka išleido knygelę „Poezijos atlaidai Žemaitkiemy…“, 2007 metais buvo išleistas kūrybinės jaunimo stovyklos dalyvių darbų katalogas pagal poeto Vlado Šlaito eiles bei jo gyvenimo detales „Aš esu žodžio tapytojas“. Šiais leidiniais biblioteka siekė įamžinti poeto atminimą, prisiliesti prie Vlado Šlaito kūrybos, supažindinti su ja jaunąją kartą. Siekiant garsinti mūsų rajoną, išleista ir daugiau leidinių apie Ukmergės kraštą ir kraštiečius.

Vaikų bibliotekoje laukia nuotaikingos veiklos

 Apžvelgiant pastaruosius penkerius metus, galima pastebėti, kad biblioteka  įgyvendina vis daugiau kūrybinių projektų bei iniciatyvų, skirtų vietos bendruomenės įtraukimui į įvairias veiklas. Palaikydama ryšius su šalies kultūros, mokslo ir meno organizacijomis, pavieniais menininkais, kūrėjais, literatais biblioteka siekia atrasti ir pristatyti kiekvienai amžiaus grupei aktualias veiklas. Daug dėmesio sulaukė bibliotekoje pristatyta rankraščių ir senųjų spaudinių paroda „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje: Ukmergė“, Pauliaus Galaunės grafikos darbų paroda, kurią pristatė A. ir P. Galaunių namų-muziejaus muziejininkės, susitikimas su Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininke, poete, prozininke, vertėja Birute Jonuškaite, kiti renginiai. 2020 m. įgyvendintas  renginių ciklas „Savaitė Ukmergės štetle“, kurio metu prisiminta žydų genocido diena, vyko tapybos pleneras, ekskursijos, konferencija „Ukmergės litvakai. Prisiminti ir išgyventi šiandien“. 2021 metais buvo vykdomas projektas „Dešimt miestelių“, kurio metu vyko visą rajoną apimantys etnokultūriniai renginiai, buvo išleistas fotografijų leidinys, kuriame įamžintos gražiausios mūsų krašto vietos. Daug susidomėjimo sulaukė ir gyvai bei virtualiai vykę projekto „Prisijungusi Lietuva“ mokymai. Bibliotekos lankytojai vaikai buvo kviečiami dalyvauti projektuose „Menas tarp knygų“, „KNYGA. SPAUDŽIU: PATINKA!“, kuriuose skatinti vaikų meniniai gebėjimai, domėjimasis literatūra. Prasidėjus koronaviruso pandemijai, biblioteka nors ir buvo trumpam užvėrusi savo duris, niekada nesustojo teikti savo paslaugų: rengė virtualias edukacijas, parodas, renginius, prisidėjo prie įvairių socialinių iniciatyvų. 

Vlado Šlaito laiškų paroda

2020 metai buvo itin svarbūs Vlado Šlaito viešosios bibliotekos bendruomenės gyvenime, nes buvo minimos kraštiečio, išeivijos poeto, kurio vardu pavadinta biblioteka, Vlado Šlaito šimtosios gimimo metinės. Vlado Šlaito šimtmečio proga VB darbuotojos parengė bibliografiją „Vladas Šlaitas (1920–1995)“, kuri apima pastarųjų penkiolikos metų publikacijas apie poeto gyvenimą ir kūrybą. Šiais metais biblioteka kvietė bendruomenę dalyvauti renginiuose, parodose tiek bibliotekoje, tiek gimtajame poeto Žemaitkiemyje. Siekiant sudaryti galimybę rajono gyventojams ir svečiams susipažinti su V. Šlaito gyvenimo istorija, leidiniais buvo įrengta Vlado Šlaito atminimo erdvė. 

2017-2020 metais buvo įgyvendintas bibliotekos modernizavimo projektas, kurio metu atliktas pastato kapitalinis remontas bei įsigyti reikalingi baldai ir įranga. Modernizavus biblioteką ir jos patalpas pritaikius naujų paslaugų teikimui, biblioteka tapo šiuolaikišku, gerai aprūpintu, patogiu, jaukiu, atviru inovatyvių paslaugų centru. 2021 metų pabaiga – pasiruošimas įžengti į 2022 m. kovo 1-ąją minimą bibliotekos šimtojo metų jubiliejų. Tikimės, kad šimtmetis bus dosnus naujų įspūdžių, prasmingų susitikimų ir atradimų.

Galerija

array(0) { } array(0) { } array(0) { }