Ukmergės rajono savivaldybės viešoji biblioteka (1995-2004 m.)

https://www.ukmergesvb.lt/media/public/Krastotyra/Bibliotekos%20istorija/Biblioteka%20Vytauto%20g.%2030.JPG1995 metais priimtas Lietuvos respublikos bibliotekų įstatymas. Vadovaujantis šiuo įstatymu ir Ukmergės rajono mero potvarkiu, Centrinė biblioteka pavadinta Ukmergės rajono savivaldybės viešąja biblioteka, o jai pavaldžios 2 miesto ir 34 kaimo bibliotekos – miesto ir kaimo filialais. Pagal šį potvarkį, kaimo bibliotekos, nuo 1991 metų priklausiusios apylinkių kultūros centrams, vėl grąžinamos Viešosios bibliotekos pavaldumui. Šis pasikeitimas sudarė palankesnes sąlygas organizuoti bibliotekinę veiklą ir atkurti vieningą bibliotekų tinklą. Nuo 1995 metų, nors ir nežymiai, bet bibliotekoje ėmė didėti skaitytojų skaičius.

Pamažu gerėjo ir bibliotekos materialinė situacija. 1997 metais biblioteka įsigijo naują kopijavimo aparatą ir pradėjo teikti kopijavimo paslaugas.

Prasidėjus privatizacijai Vaikų literatūros skyrius, kuris buvo įsikūręs Kęstučio a. 18, perkeliamas į  Gedimino gatvę. 72 kv. m. bibliotekai skirtas patalpų plotas aptarnavimo sąlygų beveik nepagerino, bet čia jau nebereikėjo kūrenti krosnių, buvo ir kiti patogumai [1].

 1999 metais rajono Tarybos sprendimu įsteigta literatūrinė Vlado Šlaito premija. Jos laureate tais metais tapo kaunietė literatūrologė Indrė Žekevičiūtė, parengusi Vlado Šlaito poezijos rinktinę „Saulė ant šaligatvio“. 2000-ųjų metų premija buvo skirta „Gimtosios žemės“ laikraščio žurnalistei Rasai Griškevičienei už mažosios publicistikos rašinius „Laiškai Tau“. 2001-aisiais metais Vlado Šlaito premija įteikta kultūros almanacho „Eskizai“ redkolegijos nariui Kęstučiui Česnaičiui už dramos kūrinius [2].

2000-aisiais metais biblioteka persikėlė į naujas patalpas Vytauto g. 30. Į naujas patalpas bibliotekininkai persikėlė per parą, o po dviejų savaičių jau pradėjo aptarnauti lankytojus. Vaikų literatūros skyrius iš Gedimino gatvės persikėlė į buvusias Viešosios bibliotekos patalpas Vytauto gatvėje. Skyrius buvo įsikūręs antrajame pastato aukšte, o kitose patalpose buvo likę Viešosios bibliotekos atsarginis fondas ir dubletinė literatūra. Persikėlus į naujas patalpas buvo keičiama Viešosios bibliotekos struktūra bei darbuotojų pareigybės.

2001 metais Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriuje įrengtos pirmosios kompiuterizuotos darbo vietos darbuotojams, o dar po metų bibliotekoje įrengta Interneto skaitykla su keturiais kompiuteriais skaitytojams. Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus patalpose buvo atidarytas Viešojo interneto prieigos centras su keturiomis darbo vietomis.

2002 metais Viešosios bibliotekos direktorės pareigas pradėjo eiti Rasa Griškevičienė. Tais pačiais metais, minint bibliotekos 80-metį pirmą kartą buvo išleista knygelė „Ukmergės viešoji biblioteka“, kurioje apžvelgta bibliotekos istorija, pateiktos darbuotojų mintys apie bibliotekininko profesiją. Rengiamos šventės bei įvairūs renginiai gerino bibliotekos įvaizdį ir didino gyventojų susidomėjimą šia įstaiga.  

2004 metais, įgyvendinus investicinį bibliotekos pastato rekonstrukcijos projektą, atsirado palankesnės sąlygos gerinti bibliotekinį aptarnavimą ir plėsti paslaugas vartotojams. Vasario mėnesį prasidėjusi Viešosios bibliotekos pastato rekonstrukcija truko pusmetį, tačiau vartotojų aptarnavimas ir remonto sąlygomis bibliotekoje nenutrūko. Po remonto bibliotekoje atidaryta nauja Interneto ir periodikos skaitykla. Taip pat bibliotekoje padaugėjo renginių, susitikimų su kraštiečiais bei knygų autoriais. Apie viešosios bibliotekos veiklą daugėjo straipsnių rajono ir respublikinėje spaudoje, buvo sukurta bibliotekos interneto svetainė [3].

 

[1] Bibliotekininkystė Ukmergėje. Ukmergės viešosios bibliotekos istorija / parengė Margarita Rokienė. – Ukmergė, 2012. – 36 p. – Spausd.
[2] Nepriklausomybės ir atgimimo metai // Ukmergės viešoji biblioteka. – Ukmergė, 2002. – P. 16
[3] Bibliotekininkystė Ukmergėje. Ukmergės viešosios bibliotekos istorija / parengė Margarita Rokienė. – Ukmergė, 2012. – 36 p. – Spausd.

Galerija

array(0) { } array(0) { } array(0) { }