Ukmergės centrinė biblioteka (1973-1994 m.)

https://www.ukmergesvb.lt/media/public/Krastotyra/Bibliotekos%20istorija/2018-01-12-15-17-00-01.jpg1973 metais Kultūros ministerijos kolegija priėmė nutarimą dėl valstybinių masinių bibliotekų centralizacijos. Ukmergės rajoninė biblioteka tapo Centrine biblioteka, pakeista jos struktūra, sudaryti 5 skyriai: Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Vaikų literatūros skyrius, Bibliografinis-informacinis skyrius, Knygų komplektavimo ir tvarkymo skyrius bei Metodinis skyrius. Įkurta spaudinių skaitykla, mainų rezervinis fondas. Bibliotekos vedėjo pareigybė pakeista į direktoriaus pareigybę [1]. Centralizuojant bibliotekų tinklą buvo uždaryta 12 kaimo bibliotekų. Centrinei bibliotekai 1978 metais priklausė 2 miesto ir 39 kaimo filialai. 1979 metais rajono Komjaunimo ir Sporto komitetams išsikėlus į kitas patalpas, Centrinei bibliotekai buvo atiduotas ir pirmasis pastato aukštas, kur įsikūrė administracija, Metodinis skyrius ir Mainų-rezervinis fondas.

Visos bibliotekos patalpos nebuvo pritaikytos bibliotekinei veiklai, todėl pradėta rūpintis pastato kapitaliniu remontu. 1980 metais, prasidėjus remontui, biblioteka laikinai išsikėlė į Kultūros namus. Remontas buvo baigtas 1983 metais. Atlikus pastato rekonstrukciją buvo išgriauta dalis vidinių sienų ir įrengtos dvi skaityklos bei nedidelė salė renginiams pirmame aukšte, buvo nudažytas bibliotekos fasadas ir sutvarkyta aplinka. Pagerėjo sąlygos ir skaitytojams, ir darbuotojams, biblioteka sulaukė daugiau lankytojų [2].

1986 metais suremontuotos ir pertvarkytos Vaikų literatūros skyriaus patalpos, esančios Kęstučio a. 18 [3].

https://www.ukmergesvb.lt/media/public/Krastotyra/Bibliotekos%20istorija/Bibliotekos%20darbuotojai2.png1987 metais Margaritą Rokienę paskyrus Ukmergės rajono Liaudies kontrolės komiteto inspektore, Centrinės bibliotekos direktore skiriama Vaikų literatūros skyriaus vedėja Valerija Židonienė. Tais pačiais metais bibliotekoje pradėta taikyti nauja spaudinių klasifikacija, paruošta pagal rusišką modelį BBK (bibliotekinė-bibliografinė klasifikacija), tačiau jau 1988 metų pabaigoje Lietuvos kultūros ir švietimo ministerijų kolegija nutarė Lietuvos bibliotekose naudoti Universaliąją dešimtainę klasifikaciją. Pagal šią klasifikaciją nuo 1991 metų pradėtos tvarkyti  ir Ukmergės centrinės bibliotekos knygos.

Nuo 1988 metų į biblioteką pradėjo grįžti ikisovietinio laikotarpio spaudiniai. 1990 metais buvo gautas A. Šapokos redaguotas „Lietuvos istorijos“ leidimas.   

1990-1991 metais Centrinės bibliotekos veikla susijusi su Lietuvai reikšmingais įvykiais ir permainomis mūsų šalies gyvenime. Visa tai, kas buvo svarbu mūsų šalies žmonėms, turėjo įtakos ir bibliotekų veiklai. Atsižvelgiant į naujus laikmečio reikalavimus ir pasikeitusius skaitytojų poreikius, pagrindinis bibliotekos darbuotojų dėmesys buvo skirtas knygų fondo peržiūrėjimui, naujo informacinio fondo kaupimui, siekiant papildyti fondus išimtais leidiniais. Taip pat buvo nurašyta nemažai aktualumą praradusių ir nepaklausių spaudinių bei dubletų. 

1991 metais, remiantis Ukmergės rajono valdybos potvarkiu, pakeista kaimo bibliotekų priklausomybė – jos priskiriamos apylinkių kultūros centrams. 1992 metais Centrinė biblioteka įgavo ūkinį ir finansinį savarankiškumą, buvo įsteigtas vyr. buhalterio etatas. Tais pačiais metais įkurtas Lietuvos bibliotekininkų draugijos Ukmergės skyrius. Skyrių sudarė 29 nariai. Skyriaus pirmininke išrinkta vyriausioji bibliotekininkė Margarita Rokienė.

[1] Bibliotekų centralizacija. 1973-1990 metai // Ukmergės viešoji biblioteka. – Ukmergė, 2002. – P. 9
[2] Bibliotekininkystė Ukmergėje. Ukmergės viešosios bibliotekos istorija / parengė Margarita Rokienė. – Ukmergė, 2012. – 36 p. – Spausd.
[3] Bibliotekų centralizacija. 1973-1990 metai // Ukmergės viešoji biblioteka. – Ukmergė, 2002. – P. 11

Galerija

array(2) { [0]=> string(10) "2024-07-22" [1]=> string(10) "2024-07-30" } array(2) { [0]=> string(73) "https://ukmergesvb.lt/lt/library-events/vaiku-dienos-stovykla-tarp-knygu/" [1]=> string(112) "https://ukmergesvb.lt/lt/library-events/edukacija-suaugusiems-piesiniu-ir-nuotrauku-apipavidalinimo-dirbtuveles/" } array(2) { [0]=> string(40) "Vaikų dienos stovykla „Tarp knygų“" [1]=> string(82) "Edukacija suaugusiems „Piešinių  ir nuotraukų apipavidalinimo dirbtuvėlės"" }