Rasos Lapienės fotografijų paroda „Flora šypsosi lėtai”

Kristina Darulienė

vyresnioji bibliotekininkė edukacinei ir projektinei veiklai

Rasa Lapienė kūrybiniame pasaulyje labiau žinoma kaip Pienė, fotografuoja nuo paauglystės. Savame krašte Kretingoje autorę visi pažįsta labiau kaip muzikantę, kompozitorę, poetę, muzikos pedagogę, aktyvią krikščioniškos bendruomenės narę, mat ji daugiau nei dvidešimt metų dirba Kretingos bažnyčioje chorvede, vargonininke.

Paroda „Flora šypsosi lėtai“ – trečioji Rasos Lapienės solo paroda. 2004 m. autorė buvo surengusi parodą „Ruduo – mano mylimasis“, 2016 m. – Šviesa paraštėse“ 2016 m., poetinę fotorefleksiją „Erdvėjimas“ 2020 m. Menininkė taip pat dalyvauja įvairiose grupinėse menininkų parodose.

„Pasaulis, į kurį vieną dieną atėjome, Kūrėjo mums duotas. Jis – iš daugybės fragmentų sudėliotas į tobulą visumą. Ir tas pasaulio visumos matymas atskiruose jo fragmentuose yra nepaliaujamas stebėjimosi, nuostabos ir dėkojimo procesas. Iš to man ir kyla stiprus poreikis fiksuoti akimirkos grožį, parodyti jį tiems, kurie nejučiomis pro jį prabėga. Stebint tylųjį floros pasaulį, nurimsta vidinis lėkimas, imi tarsi pro visus paviršius įžvelgti kūrinijos esmę. Ateina asmeninis egzistencinės prasmės suvokimas“, – taip savo parodą „Flora šypsosi lėtai“ apibūdino menininkė.

Iš tiesų, stebint autorės Rasos Lapienės darbus, pasijunti lyg „Aukštoj žolėj“ (taip vadinasi viena iš jos dainų), pradedi jausti lipantį vabalėlį, pučianti vėjelį, ramiai siūbuojančią augmenijos įvairovę lengvoje oro vibracijoje…

Rasos Lapienės fotografija yra labai muzikali ir neatsiejama nuo jos muzikinės kūrybos.

Muzikuoti pradėta apie 1994m. Tai grupė „Bitė”. Išleisti albumai : „Bitė skrenda”, „Į mus”, dvigubas CD „Virš visų debesų”, „Paukštis baltas”, „Piano #1“, „Malonės vėjas“. Albumuose ji yra vokalistė, dalies tekstų autorė ir kompozitorė.

2004 m. Ukmergėje prie piliakalnio ir Ukmergės kultūros centro galerijoje buvo pristatytas muzikinis albumas – Rasos Lapienės „Virš visų debesų“, šiame albume panaudoti kraštiečio Egidijaus Darulio tekstai bei tapyba apipavidalinimui, viename kūrinyje skamba Jono Meko eilėraštis…

array(0) { } array(0) { } array(0) { }