Laičių bibliotekai – 70

Ilgai negeso penktadienio vakarą žiburys mažyčio Laičių miestelio bibliotekoje. Bene labiausiai jaudinosi svečių laukdama bibliotekos šeimininkė Vanda Vinckienė. Regis, visi pažįstami, visi savi – kaip ir kiekvienas šio kaimo keliukas, pakelės medis ar aplinkiniai miškai, kuriuos pažįsta kaip savo kiemą. Nes ir pati vadina save miškų dukra. Ištikima jiems lyg tos gervės, ilgesingai girgsinčios kiekvieną rudenį jai grybaujant netoliese dunksančioje girioje šalia seno raisto.

Taip nejučiom čia, Laičiuose, jau daugiau nei keturi dešimtmečiai prabėgo. Ir kas galėjo pagalvoti, kad prieš gerą pusšimtį metų, būdama dar visai mergaičiukė, su tėvais sugrįžusi iš tolimojo Kazachstano, Semipalatinskaja apskrities, kur gimė, į Lietuvą, į Šiaulius, įgijusi du – zootechnikės ir pradinio ugdymo pedagogės – diplomus, ji vieną dieną pravers mokyklos pastate įsikūrusios kaimo bibliotekos duris.

Ruošdamasi jubiliejui, kruopščiai rinko bibliotekos istoriją, domėjosi pirmųjų jos darbuotojų – Bronės Žižienės, Julės Venskienės, Adelės Šakelienės ir kitų buvusių kolegių likimais. Parengė stendą ne tik apie Laičių 70-ties, bet ir apie Vlado Šlaito viešosios bibliotekos 100-mečio jubiliejų.

Taip gražiai sutapo, kad jubiliejų mini ir Laičiuose rengiama poezijos pavasarėlio šventė „Skrisk, poezijos paukštele“, pavadinta šio krašto literatės Stasės Ladauskaitės eilėraščio eilute. Lygiai prieš 15 metų bibliotekininkė sukvietė savo skaitytojus, bičiulius, aplinkinių vietovių žmones į pirmuosius poezijos skaitymus, o štai dabar jau ir kraštiečiai sugrįžta, ir kaimynai atvažiuoja, ir kolegos mielai bibliotekos renginiuose lankosi.

Vakaro metu skambėjo ne tik sveikinimo žodžiai bibliotekai, jos šeimininkei ir skaitytojams. Šventės dalyviai skaitė Vlado Šlaito, Stasės Ladauskaitės ir kitų autorių posmus, savo kūryba mielai dalijosi ir pati Staselė, o Vandutė nustebino visus savo sukurtomis eilėmis, skirtomis viešosios bibliotekos jubiliejui, gimtajai kalbai, savo krašto žmonėms.

Iš Laičių kilęs, čia augęs bardas Valdas Paškevičius, pasitelkęs savo žmoną Jūratę ir kitus Laičių kaimo šviesuolius – bendruomenės pirmininkę Ramunę Varnienę, Aldoną ir Antaną Kriukelius, Jovitą Pakėnienę, Dijaną Usonienę, žinoma, ir balsingąją bibliotekininkę, vakarą pavertė tikru muzikos šou. Iki vėlumos skambėjo gyva muzika, nuotaikingos dainos, ir šilta, jauku, gera buvo širdžiai nuo tos gražios kaimo žmonių bičiulystės.

Viešosios bibliotekos informacija.

Vandos Vinckienės ir Ramunės Varnienės nuotraukos.

array(0) { } array(0) { } array(0) { }