Gyventojai lankosi bibliotekose bei jas rekomenduotų

Vadovaudamasi 2017 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-675 „Dėl kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo metodikos patvirtinimo“, Vlado Šlaito viešoji biblioteka atliko tyrimą (taikytas kiekybinis tyrimo metodas, popierinė ir internetinė anketinė apklausa), kuriame savo nuomonę išsakė 227 viešosios bibliotekos ir 319 rajono bibliotekų lankytojai.

Norėdami gerinti teikiamų paslaugų bei aptarnavimo kokybę, tyrimo metu siekėme išsiaiškinti Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos ir jos struktūrinių padalinių vartotojų pasitenkinimo lygį teikiamomis paslaugomis bei palyginti viešosios bibliotekos rezultatus su 2020 m. atliktu tyrimu. Respondentų skaičius – 614 (mieste – 283, rajone – 331), gautos 546 anketos t. y. 89 proc.

Analizuojant anketas pastebėta, kad tyrime daugiausia dalyvavo per 50 m. ir 60 m. turintys lankytojai. Iš pateiktų 543 respondentų – 276 nurodė, kad yra dirbantys, iš jų 196 turintys aukštesnįjį išsilavinimą. Pagal lytį tyrime dalyvavo 146 vyrai (26,89 proc.), 397 moterys (73,11 proc.) (žr. 1 pav.)

1 pav. Demografiniai duomenys (amžius) proc.

Dauguma gyventojų dalyvauja Trečio amžiaus universiteto susitikimuose ir mielai lankosi bibliotekoje. Taip pat nemažai bibliotekoje lankėsi asmenų, ieškančių darbo. Tai rodo, kad biblioteka – ir laisvalaikio erdvė, ir vieta, kur galima pasinaudoti internetu ieškant darbo, mokytis internetinio raštingumo.

Apie 37 proc. respondentų lankėsi miesto bibliotekose, per 63 proc. rajono bibliotekose. Didesnė dalis respondentų (50,83 proc.) buvo dirbantys gyventojai. Lyginant kelių metų tyrimo rodiklius, pastebėta, kad didžioji dalis respondentų buvo pakankamai lojalūs bibliotekai. Bibliotekose daugiausia (t. y. 358 gyventojai – respondentai, 2020 m. – 328) lankosi dėl laisvalaikio leidinių, dalyvauja organizuojamuose bibliotekų renginiuose (t. y. 231 respondentas, 2020 m. – 317), naudojasi kompiuteriais (t. y. 187 respondentai, 2020 m. – 228). Bibliotekose gyventojai ne tik leidžia laisvalaikį (119 respondentai, 2020 m. – 145), bet ir lankosi užsiėmimuose (120 respondentų, 2020 m. – 141), taip pat lankosi dėl leidinių studijų ar/ir mokslo tikslais (t. y. 73 respondentai, 2020 m. – 110) bei dalyvauja edukacijose. Lankytojas rašo, kad „biblioteka tai antrieji jo namai, be bibliotekos ir knygų neįsivaizduoja savo gyvenimo“, kai kurie lankytojai lankosi bibliotekose, nes reikia bibliotekininko pagalbos registruojantis ar tik ateina pabendrauti.

Bibliotekų aptarnavimo kokybe (paslaugumu, informacijos suteikimu ir pan.) yra visiškai patenkinti arba labiau patenkinti 100 proc. (t. y. 533 respondentai), bibliotekininkų konsultacijomis ir pagalba ieškant ir naudojantis informacija – 92,37 proc. (t. y. 388 respondentai), bibliotekose vykdoma informacijos sklaida apie veiklą ir paslaugas (tinklaraštis, „Facebook“ paskyra ir pan.) – 89,48 proc. (t. y. 476 respondentai), darbo laiku – 97,2 proc. (t. y. 520 respondentų).

Visi apklausoje dalyvavę gyventojai (t. y. 542 respondentai, 100 proc.), rekomenduotų bei galbūt rekomenduotų apsilankyti bibliotekose, taip pat visi ketina ateityje lankytis bibliotekose.
Tyrime dalyvavę 569 lankytojai (respondentai) teigė, kad ketina /galbūt ketina lankytis bibliotekose, 7 respondentai nežinojo ar lankysis, 1 respondentas nesilankys bibliotekose. Dauguma apklausoje dalyvavusių gyventojų (t. y. 574 respondentai), rekomenduotų bei galbūt rekomenduotų apsilankyti bibliotekose (viešojoje bibliotekoje 241 respondentas, padaliniuose – 333 respondentai, 3 neturėjo nuomonės), 499 gyventojai rekomenduotų bibliotekose organizuojamus edukacinius užsiėmimus. Lyginant su ankstesniu viešosios bibliotekos atliktu tyrimu matyti, kad lankytojų pasitikėjimas augo ir viešąją biblioteką rekomentuotų ir galbūt rekomenduotų 100 proc. apklaustųjų (2020 m. – 99,48 proc.), per 87,5 proc. (2020 n. – 86,48 proc.) rekomenduotų ir bibliotekos edukacinius užsiėmimus.

Tyrimo metu (N-546) 182 respondentai (33,33 proc.) apklausos anketoje įrašė komentarus bei pasiūlymus bibliotekų paslaugų tobulinimui, 364 respondentai (66,67 proc.) pasiūlymų neturėjo. Pagal pobūdį dominuoja rekomendacinio pobūdžio komentarai, kuriais išsakomi pageidavimai ar pasiūlymai, taip pat buvo parašyta daug komentarų, kuriuose dėkojama darbuotojams.
Dėkojame visiems gyventojams, kurie dalyvavo apklausoje. Detalesnė informacija bus apibendrinta ir pateikta anketinio tyrimo ataskaitoje.

array(3) { [1]=> string(10) "2024-06-19" [2]=> string(10) "2024-06-20" [3]=> string(10) "2024-06-26" } array(3) { [1]=> string(70) "https://ukmergesvb.lt/lt/library-events/edukacija-lektuveliu-laidykle/" [2]=> string(91) "https://ukmergesvb.lt/lt/library-events/kurybines-dirbtuves-suaugusiems-kaligrafine-tapyba/" [3]=> string(72) "https://ukmergesvb.lt/lt/library-events/kompiuterinio-rastingumo-kursai/" } array(3) { [1]=> string(39) "Edukacija „Lėktuvėlių laidyklė“" [2]=> string(60) "Kūrybinės dirbtuvės suaugusiems „Kaligrafinė tapyba“" [3]=> string(32) "Kompiuterinio raštingumo kursai" }