Gyventojai išsakė savo pastebėjimus dėl teikiamų paslaugų bibliotekose

Norėdama išsiaiškinti gyventojų dalyvavimą skaitymo skatinimo veiklose bei gerindama teikiamų bibliotekų paslaugų kokybę, Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka 2021 m. atlikto tyrimą „Vartotojų požiūris į skaitymo skatinimo veiklas“, kurio metu lankytojai galėjo išsakyti savo lūkesčius. Numatytas respondentų skaičius – 341 (26 rajono bibliotekos), gautos 292 anketos, t. y. 95 proc. Tyrime dalyvavo 74 vyrai, 212 moterų. Tyrimo duomenimis, padaliniuose daugiausia lankosi moteriškos lyties per 50 metų amžiaus, turintys aukštąjį bei aukštesnįjį išsilavinimą asmenys, kai kurie iš jų gyvenantys kituose miestuose. Atsakydami į anketas, 259 respondentai nurodė savo gyvenamąją vietą. Analizuojant jas išaiškėjo, kad 10 asmenų gyvena Ukmergėje, po kelis Kauno, Klaipėdos, Vilniaus miestuose, po vieną Panevėžio, Utenos miestuose, Jungtinėje Karalystėje (UK), tačiau skolinasi knygas bei lankosi Ukmergės rajono bibliotekose. Respondentai taip pat minėjo, kad gyvena Taujėnų, Vidiškių, Lyduokių, Deltuvos, Pabaisko, Žemaitkiemio, Veprių, Želvos seniūnijų miesteliuose bei kituose Ukmergės rajono miesteliuose, kaimuose: Rečionių, Šventupės, Dainavos, Petronių, Trečio Antakalnio, Valų, Jasiuliškio, Miliūnų, Atkočių, Balelių, Mikėnų, Bimūnų, Sarosčių, Jakutiškių, Pilionių, Obelių, Laumėnų, Šinkūnų, Lokynės, Užupušių, Mažeikių, Kultuvėnų, Sližių, Gavenonių, Antakalnio, Jutkonių kaimuose.

Lankydamiesi bibliotekose vartotojai (lankytojai) skolinasi ne tik knygas, skaito periodinius leidinius (žurnalus, laikraščius), lanko parodas, jiems įdomūs renginiai, taip pat ateina pabendrauti su kitais lankytojais, naudotis kompiuterine įranga (nemokamu interneto ryšiu, spausdinimo įranga ir kt.). Taip pat atsiranda kategorija gyventojų, kurie bibliotekose leidžia savo laisvalaikį, lankosi užsiėmimuose.

Gyventojai įvardino knygų būtinumą jų darbo atlikimui, mokymuisi, studijoms, skaitydami sužino naujienas, skaitymas tampa atgaiva sielai. Kad skaitymas teikia dvasinį pasitenkinimą, užpildo laisvalaikį, praturtina turimas žinias, pasisakė per pusantro šimto respondentų.

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos svetainėje www.ukmergesvb.lt bei Facebook socialiniame tinkle gyventojai gali surasti informaciją apie vykdomas bibliotekų veiklas, skelbiamas naujienas, įvairią aktualią informaciją.

Gyventojai išsakę savo nuomonę minėjo, kad jiems pakanka vykdomų veiklų bibliotekose, tačiau norėtų įvairesnių renginių, daugiau laikraščių, ilgesnio naudojimosi kompiuterine įranga.

Viešosios bibliotekos atliktas tyrimas parodė, kad gyventojai lankydamiesi bibliotekose domisi jose vykdoma veikla, kai kurie prisideda organizuojant renginius, parodas. Bibliotekos jiems yra naudingos dėl galimybės turtinti savo žinias, leisti laisvalaikį.

Dėkojame visiems gyventojams, kurie dalyvavo apklausoje. Detalesnė informacija pateikta anketinio tyrimo ataskaitoje.

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos tyrimo „Vartotojų požiūris į skaitymo skatinimo veiklas“ ataskaita

array(0) { } array(0) { } array(0) { }