Fotografijų paroda Taujėnų bažnyčioje

Gražina Žukauskienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Taujėnų padalinio vyresnioji bibliotekininkė

Rugsėjo 11 d. Taujėnų parapija minėjo Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo atlaidus. Kryžiaus išaukštinimo šventimas primena mums, jog esame atpirkti ir kad mums buvo atleista dėl Kristaus kančios, mirties ant kryžiaus ir prisikėlimo.
Lietuvos kryždirbystė – tradicinių lietuviškų kryžių darymas, lietuvių liaudies meno šaka, 2001 m. įrašyta į UNESCO Žmonijos nematerialaus ir žodinio paveldo šedevrų sąrašą. Visuotinės lietuvių enciklopedijos XI tome rašoma, kad lietuviškieji kryžiai tai – liaudies smulkiosios architektūros sakralinio krikščioniškojo turinio statiniai. Jie būna mediniai, metaliniai, akmeniniai, turi vieną ar kelias kryžmas.
Taujėnų seniūnija garsėja kryžių gausumu. Kiekvienas pastatytas kryžius yra kam nors skirtas. Vieni kryžiai saugoja sodybas, kiti skirti įvairioms šventėms, jubiliejams prisiminti, nemažai kryžių pastatyta kaimuose, taip pat partizanų žūties vietose ar tremties kančių atminimui.
Atlaidų Taujėnuose proga bibliotekininkė bažnyčioje parengė taujėniškės, buvusios mokytojos, Nijolės Krikštaponienės fotografijų parodą „Kur augai tu, šventasis kryžiaus medi?“
Sumanymas nufotografuoti visus Taujėnų krašto kryžius kilo parodos autorei Nijolei Krikštaponienei, ji šia idėja pasidalino atėjusi į biblioteką. Nutarėme tai padaryti iki ateinančių atlaidų. Tai bus puiki medžiaga, papildant Taujėnų bibliotekos kraštotyros fondą. Mūsų laukė didelis, įdomus, laiko ir kantrybės reikalaujantis darbas: kalbėjomės su gyventojais, drauge ieškojome kryžių, iš begalės padarytų nuotraukų reikėjo atrinkti pačias geriausias, tinkančias parodai. Įdomiausia tai, kad buvo fotografuojama ne su kokiu nors fotoaparatu ar išmaniuoju telefonu, bet su mygtukiniu telefonu „Nokia“, kuriam jau daugiau kaip 10 metų. Tačiau nuotraukų kokybė buvo puiki!
Pirmąsias nuotraukas parodos autorė padarė keliaudama pėstute. Turbūt ji ir pati nustebo, kai grįžusi namo suskaičiavo, kad per dieną nukeliavo 18 kilometrų. Vėliau Nijolė keliavo su dviračiu, automobiliu pavėžėdavo vyras. Ne vieną kryžių mūsų seniūnijoje, apie kuriuos mes net nežinojome, padėjo atrasti seniūnė Elvyra Tulušienė. Dėkojame jai, kad važiuodama darbo reikalais į Lėną, Balelius, Punius, kitas vietoves, ji ir mus nuvežė į mišką, parodžiusi, kur rymo kryžiai laisvės kovų ir žūties vietose. Teko išbraidyti nemažai balų, kol suradome šešis miškuose pastatytus kryžius. Dar vieną kryžių, skirtą 1863 m. sukilėliams ir žuvusiems kunigams, vadinamojoje „kurkuzinėje“ (dabar tai labai tankus miškas) padėjo surasti Algis Auglys ir jo sūnus Gintaras.
Rengiant parodą, nuotraukos buvo sugrupuotos į 5 grupes. Tai kaimų kryžiai – jų yra 14 ir 2 stogastulpiai; sodybų kryžiai – jų yra 15 ir 3 stogastulpiai su kryžiais; kryžiai prie bažnyčių – 7 kryžiai, 2 stogastulpiai ir 1 Rūpintojėlis, ant jų stogelių irgi yra kryžiai; kovų įamžinimo vietose – 24 kryžiai ir 1 obeliskas bei 2 Baltijos kelio kryžiai. Taigi iš viso mūsų seniūnijoje yra 71 kryžius.
Parodos pristatymo metu kalbėjusi Taujėnų seniūnijos seniūnė padėkojo už atliktą didžiulį, išliekamąją vertę turintį darbą. Fotografijų autorė pabrėžė, kad jai renkant medžiagą ir fotografuojant, labai pagelbėjo daug žmonių, be jų ši paroda nebūtų tokia gausi. Buvo padėkota Kostantui Tulušiui, kuris išdrožė ir įvairiose Taujėnų seniūnijos vietose įkurdino net 15 kryžių. Taujėnų parapijos klebonas Laurynas Grikietis, savo kalboje pažymėjęs, kokie svarbūs yra kryžiai tikintiesiems, pakvietė visus apžiūrėti prasmingą parodą. Bažnyčios choras, vadovaujamas Virginijos Kaziūnienės, šventinį renginį papuošė giesmėmis, skirtomis kryžiui.
Renkant medžiagą, rengiant parodą apie kryžius, pagelbėjo Natalija Kriščiūnienė, Severas Krikštaponis, Inga Petkuvienė, Daiva Gudzevičienė, Zita Piščikaitė, Gražina Ivoškienė, Juozas Krikštaponis, Saulius Nefas, Angelytė Ramoškaitė, Rolandas Sarapinas, Aušra Žukauskienė ir dar apie 16 gyventojų. Ačiū jiems.
Dėkojame Taujėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčios klebonui Laurynui Grikiečiui, kuris mielai sutiko priimti šią parodą į maldos namus, kur ji bus eksponuojama iki rugsėjo 26 d. Vėliau ši paroda keliaus į Taujėnų ir Balelių bibliotekas.

Algimanto Žukausko nuotraukos.

 

array(0) { } array(0) { } array(0) { }