Kovų už laisvę keliu į amžinybę

Voverienė, Ona

Kovų už laisvę keliu į amžinybę : Lietuvos laisvės kovų atminimo ženklai Didžiosios Kovos apygardos (DKA) partizanų parke / Ona Voverienė, Aušra Jurevičiūtė ; atskirų straipsnių autoriai Audronė Veilentienė, Romas Pačinskas, Andrius Tekorius. – Vilnius : Strategija plius, 2018 (Vilnius : Spauda). – 279, [1] p. : iliustr., portr. ; 22 cm – Skiriama Lietuvos Respublikos 100-mečiui ir a. a. monsinjorui prelatui Alfonsui Svarinskui atminti. – Bibliogr. sk. gale. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-96027-1-4 (įr.)

array(0) { } array(0) { } array(0) { }