Kviečiame naudotis EBSCO PUBLISHING duomenų baze

Primename apie galimybę naudotis EBSCO PUBLISHING DUOMENŲ BAZE, kurioje yra pateikiami visateksčiai elektroniniai socialinių ir humanitarinių mokslų populiarieji, medicinos, verslo ir ekonomikos žurnalai, elektroniniai laikraščiai, žinynai anglų kalba.

Joje yra šios atskiros duomenų bazės:

Academic Search Complete – pasaulyje labiausiai vertinama, visapusiška ir daugiadisciplinė duomenų bazė. Ji apima antropologijos, astronomijos, biologijos, chemijos, geografijos, teisės, matematikos, psichologijos, religijos, teologijos, zoologijos ir kitas mokslų sritis. Academic Search Complete pateikia autoritetingus mokslinius leidinius, tarp jų – Journal of Education, Journal of Social History, International Review of Sociology, British Journal of Psychology, Science ir daugelį kitų. Duomenų bazėje informacija indeksuota, joje pateikiami viso teksto straipsniai iš daugiau kaip 11 600 žurnalų ir rodyklės bei santraukos iš daugiau kaip 11 000 žurnalų.

Business Source Complete duomenų bazėje pateikiami ekonomikos, verslo, rinkodaros, vadybos, finansų, buhalterinės apskaitos ir kitomis susijusiomis temomis visateksčiai moksliniai straipsniai ir bibliografinė informacija. Papildomai duomenų bazėje pateikiamos įvairių pasaulio šalių ekonominės ataskaitos, finansiniai rodikliai, rinkos tyrimų ataskaitos, konferencijų pranešimų medžiagos, SWOT analizės. Taip pat yra knygų, monografijų, knygų apžvalgų. Business Source Complete siūlo išsamią informaciją apie 40 tūkst. daugiausia cituojamų autorių, kurių straipsniai yra šioje duomenų bazėje.

ERIC yra JAV švietimo departamento Informacijos centro (U.S Department of Education’s Educational Resource Information Center) kuriama referatinė duomenų bazė švietimo klausimais. Duomenų bazė atnaujinama kas ketvirtį.

GreenFILE duomenų bazė apima ekologijos temas: globalinį atšilimą, taršą, medžiagų perdirbimą, neigiamą ir teigiamą žmogaus poveikį ekologijai ir kt. Joje sukaupta apie 384 000 įrašų, iš jų – 4 700 visateksčių.

Health Source – Consumer Edition duomenų bazėje siūloma daugiau populiaraus turinio medicinos literatūra. Joje galima ieškoti informacijos farmakologijos, vėžinių susirgimų ir profilaktikos, vaikų priežiūros, mitybos, sporto medicinos ir kitais pagrindiniais sveikatos priežiūros klausimais. Šioje duomenų bazėje yra daugiau kaip 1000 visateksčių leidinių, pateikiamos leidyklos People’s Medical Society knygų apžvalgos. Taip pat galima naudotis medicinos terminų žodynu Merriam-Webster’s Medical Desk Dictionary.

Health Source: Nursing/Academic Edition duomenų bazė siūlo 550 visateksčių mokslinių periodinių leidinių įvairiais medicinos bei slaugos klausimais, iš jų daugiau kaip 450 recenzuojamų mokslinių leidinių, taip pat pateikia 850 mokslinių leidinių su referatais.

Skaitytojams, norintiems EBSCO Publishing duomenų baze naudotis namuose, suteikiami slaptažodžiai. Informacija teikiama Bibliografijos-kraštotyros skyriuje, el. paštu bibliografinis@ukmergesvb.lt (laiške nurodykite savo vardą, pavardę ir bibliotekos vartotojo pažymėjimo numerį).