Bendruomenės sutelktumo ir bendruomeniškumo skatinimas puoselėjant etnokultūrą

Šiais metais Tolučių – Bajorų kaimų bendruomenė įgyvendino projektą „Bendruomenės sutelktumo ir bendruomeniškumo skatinimas puoselėjant etnokultūrą“. Kadangi šie metai yra paskelbti Archyvų metais, bendruomenės nariai išsikėlė tikslą surinkti ir susisteminti medžiagą apie bendruomenės teritorijoje esančius piliakalnius, pilkapynus, senas nebeveikiančias kapinaites, medžius – gamtos paminklus. Bet kokia bendra veikla stiprina ir telkia bendruomenę, glaudina ryšius tarp įvairaus amžiaus ir socialinės padėties gyventojų. Jaunieji projekto dalyviai, kurie mokosi Želvos gimnazijoje, domėjosi mūsų bendruomenės teritorijoje esančiais etnokultūros objektais, fotografavo, aprašė, pateikė medžiagą informaciniam lankstinukui.

Buvo nufotografuoti ir aprašyti: Mergukalnis, Lelikonių piliakalnis ir kaimo kapinės, Skripėtiškių ir Tolučių kaimų kapinaitės, Pašilės pilkapynas, Sarapiniškio kaimo ąžuolas, Lelikonių ir Bajorų koplytstulpiai, paminklas broliams Zigmui ir Pranui Gaidamavičiams.

Iš pateiktos medžiagos Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Tolučių padalinio bibliotekininkė Jolanta Gelūnaitė parengė informacinį lankstinuką, nuotraukų parodą ir aplanką su išsamia informacija.

Dėkojame visiems bendruomenės gyventojams, dalyvavusiems projekte, ypač Rokui Kalesnykui, kuris daugiausiai prisidėjo fotografuojant minėtus objektus ir renkant informaciją apie juos. Daug informacijos Rokas sužinojo iš Kiaukliškių kaimo gyventojo Vaclovo Kalesniko.

Džiaugiamės, kad mūsų krašto istorija nepamiršta. Šiuo metu bendruomenės namuose vyksta etnokultūros objektų nuotraukų paroda. Surinkta medžiaga bus saugoma Tolučių bibliotekoje. Visi norintys galės su ja susipažinti.

Audronė Stankevičienė
Tolučių – Bajorų kaimų bendruomenės pirmininkė

array(0) { } array(0) { } array(0) { }