2013 08 09

"Ir švietė jiems vilties liepsna: 1863 metų sukilimo istorinė atmintis"

Dokumentų paroda "Ir švietė jiems vilties liepsna: 1863 metų sukilimo istorinė atmintis"

Saulėlydis 2013 08 07

Tapybos darbų paroda "Praeinantys".

Linos Zareckaitės tapybos darbų paroda "Praeinantys".

2013 07 23

Ukmergės kraštas dailėje ir poezijoje

Dokumentų paroda "... apie akmenis ir žolę, ir apie debesis, kurie sugrįžta..." (V. Šlaitas).

2013 07 23

„...Liko tik pienės pūkas didelėj, sunkiai alsuojančioj žemėj...“

Paroda skirta J.Degutytės 85-osioms gimimo metinėms.

2013 07 01

Prieš devynis dešimtmečius

Rasa Griškevičienė   

„Savo narsumu, garsiais karo žygiais 1 pėstininkų pulkas turi teisę didžiuotis. Jam teko kautis nuo pačių pirmųjų įsikūrimo dienų su visais Lietuvos priešais  įvairiuose kovų baruose, išžygiuoti Lietuvą skersai  ir išilgai. Visi svarbesnieji karo žygiai vainikuoti gražiomis pergalėmis.   

Skaityti daugiau...