Atminties erdvės ir ženklai Ukmergėje

2019 11 26

Į svetainę

Ukmergė gali didžiuotis turinti nemažai žmonių, nusipelniusių savo tautai ir kultūrai, palikusių indėlį savajam miestui ir jo gyventojams. Šiandien šių žymių asmenybių atminimas dažnai pagerbiamas memorialinėmis bei paminklinėmis lentomis. Vis tik įrengus tokius atminties ženklus, ne mažiau svarbu pasirūpinti informacijos apie juos žinomumu bei sklaida. Kadangi vienoje vietoje niekur nėra informacijos apie šiuos žymius kraštiečius, šioje virtualioje parodoje pateikta svarbiausia informacija apie tas asmenybes, kurių atminimas pažymėtas Ukmergės miesto erdvėse. Chaimas Frenkelis (1857-1920)

Jonė Deveikė (Deveikytė)-Navakienė (1907-1965)

Boleslovas Dirmantas (1882-1950)

Juozas Krikštaponis (1912-1945)

Chackelis Lemchenas (1904-2001)

Solomonas (Šlioma) Levitas (1894-1938)

Mošė Leibas Lilienbliumas (1843-1910)

Mauša Levi (1886-1941)

Julius Lėmanas (1869-1943)

Kazimieras Mikalauskas (1907-1986)

Vladas Rėklaitis (1888-1952)

Antanas Smetona (1874-1944)

Vladas Šlaitas (1920-1995)

Josefas Zusmanovičius (1895-1941)