Prezidentas Antanas Smetona: „Kas nori šviesti kitiems, tas pats turi būti šviesus“

2019 09 12

Antanas Smetona  jo visuomeninė kultūrinė ir politinė veikla2019-aisiais sukanka 100 metų, kai Antanas Smetona buvo išrinktas pirmuoju atkurtos Lietuvos valstybės prezidentu. Antanas Smetona – garsus tautinio atgimimo veikėjas, vienas svarbiausių nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrėjų, pirmasis ir paskutinysis jos prezidentas, talentingas publicistas, puikus stilistas, filosofas, pedagogas. A. Smetona aktyviai užsiėmė ne tik politine, bet ir leidybine bei kultūrine-šviečiamąja veikla: redagavo tokius leidinius kaip „Viltis“, „Lietuvos aidas“, „Vairas“, „Lietuvos balsas“, „Tautos vairas“ ir kitus. Taip pat jis dalyvavo mokslo plėtroje, yra paskelbęs originalių bei verstinių filosofijos ir kitų mokslų darbų. 1923-1927 metais Lietuvos universitete A. Smetona dėstė etiką, senovės filosofiją, lietuvių kalbos stilistiką.

Antano Smetonos ryšys su knyga visuomet buvo labai artimas. Prezidentas kūrė savo asmeninę biblioteką, kurioje vyravo humanitarinių ir socialinių mokslų literatūra, buvo sukaupta nemažai daugiatomių leidinių, žodynų, enciklopedijų, knygų užsienio kalbomis.

Ukmergės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje surengtoje parodoje pristatomi Prezidento Antano Smetonos išleisti kūriniai bei kitų autorių publikuoti leidiniai apie jį. Su dauguma šių ir kitų leidinių apie A. Smetoną galima susipažinti ir bibliotekoje. Parodoje galima matyti 1903-2017 metų laikotarpiu išleistas knygas, dalis jų yra originalūs leidimai, dalis – perleisti vėliau. Leidiniai savo tematika apima Prezidento Antano Smetonos darbinį bei asmeninį gyvenimą, juose atsiskleidžia tarpukario Lietuvos aktualijos.