Parodoje – tautos kovų ir kančių istorija

2013 06 29

Giedri tiesos ir ryžto gūsiai
Virš žemės plaikstosi jaunai.
Iš nelemtiems pakyla skausmas,
Susverdi prievartos kalnai.
Grandinės trūksta, balsas tiesias
Ir žvilgsniuos plyksčioja ugnis.
Vien tu kaip vergas dar kamuojies,
Vien tu – beteisis tremtinys.

Šie poeto Gintauto Iešmanto žodžiai palydėjo Gedulo ir Vilties dienos išvakarėse Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje atidarytą spaudinių parodą „Birželio žydėjimą užklojo pūgos ir ledynai“.

 

„Paskutinis saulėlydis gęsta Tėvynėj! Koks gražus pro užkaltą gyvulinio vagono langą! Visa siela geriu aš jo žarą liepsninę, paskutiniam jos spinduliui tiesdamas ranką“, - rašė Jonas Graičiūnas, regėdamas šį saulėlydį 1949 metų kovo 26 dieną aštuntą valandą vakaro Jonavos geležinkelio stotyje, ešelonui pajudėjus į Sibirą.

Parodos ekspozicijoje – pirmaisiais Atgimimo metais ir jau vėliau išleistos tremtinių knygos, kuriose veriasi Lietuvos kovų ir kančių istorija. Savo prisiminimais dalijasi rezistentai, tremtiniai ir politiniai kaliniai: Rozalija Preibytė-Valiūnienė knygoje „Ir aš ten buvau...“, penkiolika metų Sibiro tremtyje ir lageriuose praleidęs Valentinas Gustainis („Be kaltės“), Algirdas Šerėnas („Nežinome savo kaltės“), Stasys Ankevičius („Už Uralo, žemės galo. 1941-1958 metų tremtinio atsiminimai“), Jūratė Bičiūnaitė-Masiulienė („Jaunystė prie Laptevų jūros“). Surasime parodoje ir ukmergiškio Vytauto Pupšio brolio Vlado knygą „Atsimainymo kalnas“, kurioje pasakojama apie gyvenimą Taišeto ir Ozerlago lageriuose. Vladas Pupšys buvo nuteistas 25 metus kalėti, nes 1950 metais su bendraminčiais įkūrė antisovietinio pasipriešinimo grupę – Lietuvos laisvojo jaunimo tautinį susivienijimą. Nelengva sklaidyti knygas „Tremties vaikai“, „Sibiro vaikai. Lietuvos tremtinių vaikų atsiminimai“.

Knygoje „Laisvės priešaušryje“ 1970-1986 metų rezistencinės kovos prisiminimais dalijasi Antanas Terleckas, apie rezistentų veiklą Lietuvoje pasakoja Nijolės Gaškaitės knyga „Pasipriešinimo istorija“, Zigmo Toliušio knyga „Mano kalėjimai“. Nemažą parodos dalį sudaro publikuojami sovietinės okupacinės valdžios dokumentai apie Lietuvos gyventojų trėmimus 1940-1941, 1945-1953 metais.

Vb inform.

Melanijos Širvienės nuotraukos.