2019 07 08

Viena nuostabi diena Švenčionių krašte

Virginija Tylienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
direktorės pavaduotoja

Kristina Darulienė
Vyresnioji bibliotekininkė edukacinei ir projektinei veiklai

Vilniaus apskrities viešąsias bibliotekas sieja graži partnerystė drauge įgyvendinamuose projektuose. Švenčionių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai gavus dalinį Lietuvos kultūros tarybos finansavimą projektui „Pažinimo stovykla@2019“, ukmergiškiai, kaip projekto partneriai, taip pat dalyvavo jo veiklose.  Jaunieji bibliotekos skaitytojai ir meninės saviraiškos būrelio „Keberiokšt“ lankytojai buvo pakviesti į nuostabią vienos dienos viešnagę miškais, ežerais ir žolynais turtingą Švenčionių kraštą. Kartu vežėmės ir savo meninę dirbtuvėlę „Judančios knygelės kūrimas“.

Skaityti daugiau...
2019 07 03

Dainavos moterų klubo nuotykiai Serapino bityne

Lolita Gričinienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Dainavos kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė

Drąsutė Kaselienė
Ukmergės kultūros centro
Dainavos skyriaus renginių organizatorė

Karštą ir tvankią trečiadienio popietę Dainavos bitininkas Serapinas Baranauskas surengė edukaciją moterų klubui apie bitininkystę. Inga, Drąsutė, Rita, Neringa, Jolanta, Regina, Lolita patraukė link bityno.

Skaityti daugiau...
2019 06 28

Kraštotyros seminaras bibliotekininkams

Sigita Astikienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Bibliografijos-kraštotyros skyriaus vedėja

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje surengtas seminaras „Kraštotyros informacijos sklaida“,  kurio metu kraštotyrininkai iš Vilniaus ir Alytaus apskričių mokėsi, diskutavo apie kraštotyros darbo svarbą, aktualumą bei tendencijas bibliotekose. Jau nuo 2008 metų Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka, kaip ir kiti kolegos  Vilniaus apskrityje, dalyvauja regioniniame projekte, kuris skirtas kraštotyros informacijos sklaidai, kuriant ir nuolat pildant kraštotyros interneto svetainę „Vilnijos vartai“. Remdamasi gerąja patirtimi, Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka 2016 metais sukūrė ir Alytaus apskričiai skirtą svetainę „Dainavos kraštas“, kurioje siekiama į vieną vietą surinkti informaciją apie apskritį, šio krašto istoriją, kultūrą, žymius žmones. Taigi šiuo metu projektas apima Vilniaus bei Alytaus apskritis ir yra aktualus šių regionų gyventojams bei svečiams.

Skaityti daugiau...
2019 06 26

Edukacija Dainavos vaikams „Joninių tradicijos ir papročiai“

Lolita Gričinienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Dainavos kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė

Drąsutė Kaselienė
Ukmergės kultūros centro
Dainavos skyriaus renginių organizatorė

Jau tapo tradicija prieš Jonines surengti edukaciją vaikams, norint juos supažindinti su Joninių tradicijomis ir papročiais. Su Dainavos kaimo bendruomenės vaikų dienos centro vaikais leidomės į pažintinę kelionę gyvenvietės parkais, pievomis ir laukais. Kasdien matome žolynus, medžius, viskas atrodo pažįstama ir įprasta, bet iš tiesų,  mes žinome labai mažai apie mus supančią gamtą. Ji mums duoda tiek daug. Tik reikia mokėti pasiimti ir neužmiršti jos saugoti.

Skaityti daugiau...
2019 06 26

Paroda Deltuvos kraštui ir jo žmonėms

Sigita Astikienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Bibliografijos-kraštotyros skyriaus vedėja

Deltuvos miestelis šiais metais mini itin solidų 800 metų savojo vardo paminėjimo jubiliejų. Deltuvos miestelis yra Deltuvos žemės dalis, pirmą kartą paminėta 1219 m. Lietuvos sutartyje su Haličo–Voluine. XI–XIII a. minima Deltuvos žemė, kuri apėmė dabartines Deltuvos, Ukmergės, Kavarsko, Anykščių, Kurklių, Utenos, Molėtų, Dubingių, Giedraičių, Videniškių, Balninkų, Šešuolių apylinkes. Skirtingais laikotarpiais Deltuvą valdė įvairūs didikai bei dvarininkai.

Skaityti daugiau...