2020 05 05

Gyveni ir mokaisi...

Vanda Vinckienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Laičių kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė

Senas kaip pasaulis šitas posakis, virtęs liaudies patarle. Mūsų senolių išmintis visada daug dėmesio skyrė mokslui, lavinimuisi, pažinimui. Nuo vaikystės esame girdėję: augi – stipriniesi, sensti – mokiniesi. Užaugi besidabindamas, pasensti besimokindamas. Eidamas eiti, dirbdamas dirbti mokaisi. Jei jaunas mokiniesi, senas maitiniesi. Žmogus gyveni, mokinies ir durnas miršti...

Skaityti daugiau...
2020 05 02

Senjorai grįžta į mokymus: žinias gilina skaitmeninio raštingumo klasėse internete

Internetu vykstančiose skaitmeninio raštingumo klasėse gausu noriai besimokančių mokinių. Prieš savaitę prasidėjusiose nemokamose virtualiose pamokose savo skaitmenines žinias jau pagilino daugiau kaip 300 žmonių, daugiausia – vyresnio ar pensinio amžiaus.

Skaityti daugiau...
2020 04 07

Vaikų knygų dieną minėjome virtualioje pamokoje

Vanda Vinckienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Laičių kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė

Tarptautinė vaikų knygos diena švenčiama kartu su pasakų kūrėjo Hanso Christiano Anderseno (1805-1875) gimtadieniu – balandžio 2-ąją.

Skaityti daugiau...
2020 03 31

Tyrimas parodė: gyventojai lankosi bibliotekose ir rekomenduotų bibliotekas kitiems

Laima Kutiščeva
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
vyriausioji metodininkė

Vadovaudamasi 2017 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-675 „Dėl kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo metodikos patvirtinimo“, Vlado Šlaito viešoji biblioteka atliko tyrimą (taikytas kiekybinis tyrimo metodas, popierinė ir internetinė anketinė apklausa), kuriame savo nuomonę išsakė 241 Viešosios bibliotekos ir 336 rajono bibliotekų lankytojai.

Skaityti daugiau...
2020 03 31

„Gražu yra mylėti Tėvynę...“

Vanda Vinckienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Laičių kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė

„...dėl to mes turime šalies kultūros palikimą visokiais būdais saugoti, rinkti ir tyrinėti, nes labai dažnai mūsų praeitis bus vienintelis kelio rodytojas, kuriant naują gyvenimą“, – teigė Paulius Galaunė.

Skaityti daugiau...