2020 03 31

„Gražu yra mylėti Tėvynę...“

Vanda Vinckienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Laičių kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė

„...dėl to mes turime šalies kultūros palikimą visokiais būdais saugoti, rinkti ir tyrinėti, nes labai dažnai mūsų praeitis bus vienintelis kelio rodytojas, kuriant naują gyvenimą“, – teigė Paulius Galaunė.

Skaityti daugiau...
2020 03 27

Bibliotekininkės siuva apsaugines veido kaukes

Karantinas Lietuvoje parodė ne tik tai, kaip valdžia sugeba ar nesugeba tvarkytis su krize ir laiku priimti svarbius sprendimus, bet pasimatė ir mūsų tautiečių bendrystė, ir pagalba vieni kitiems. Pradėjus trūkti medicininių apsaugos priemonių,  Vlado Šlaito viešoji biblioteka, atsiliepdama į Ukmergės Vyčio šaulių kuopos vado Lino Kavaliausko prašymą socialiniame tinkle, ėmėsi iniciatyvos siūti daugkartines veido apsaugos kaukes.

Skaityti daugiau...
2020 03 27

Biblioteka ėmėsi gaminti apsaugos priemones Ukmergės medikams

Vlado Šlaito viešoji biblioteka kartu su kitomis Lietuvos bibliotekomis įsiliejo į „Robotikos mokyklos“ iniciatyvą – 3D spausdintuvais spausdinti apsaugos priemones, reikalingas apsaugoti medikus ir kartu padėti gelbėti žmonių gyvybes savo savivaldybėse.

Skaityti daugiau...
2020 03 24

Moderniosios architektūros apraiškos Ukmergėje

Ketvirtame XX a. dešimtmetyje Ukmergė tapo vienu sparčiausiai besivystančių Lietuvos miestų. Čia jau veikė ir buvo sparčiai vystomi vandentiekis bei kanalizacija.

Skaityti daugiau...
2020 03 24

Žemaitkiemio bibliotekos istorija ir dabartis

Sigita Astikienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Bibliografijos-kraštotyros skyriaus vedėja

Ramunda Misiūnienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Žemaitkiemio kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė

Šiais metais minime gražų 70 metų Žemaitkiemio bibliotekos jubiliejų. Dar 1950 metais Žemaitkiemio bažnytkaimyje buvo atidarytas klubas-skaitykla. Klubo-skaityklos vedėju pradėjo dirbti Alfonsas Žukauskas. Dirbdamas jis daugiausiai dėmesio skyrė sporto renginiams, vaidinimams, įvairiems vakarams bei panašiai kultūrinei veiklai. Pagrindiniai klubo-skaityklos lankytojai tuo metu buvo mokytojai.

Skaityti daugiau...