„Mums reikia tiktai laisvės...“

2013 01 23

Dalia Tamošiūnienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Atkočių kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė

Pravirko vėliava trijų spalvų juodosiom ašarėlėm,
Sumindė neganda trijų tautų tą laisvės želmenėlį.
Suskaudo širdys Lietuvos žmonių ir ašaros riedėjo -
Nereikia kraujo mums žmonių, nereikia kauburėlių.
Mums reikia tiktai laisvės, žydros padangės reikia,
Mums reikia saulės spindulių ir daug gėlelių reikia.
Nurimkit, armijos kariai – Tėvynės neparduosim!
Šnibždės mūs lūpos amžinai: „ Mes Lietuvą vaduosim !“

   Atkočių  kaimo bendruomenės salėje kiekvieną penktadienį renkasi susikūrusi maldos grupė, kuriai vadovauja Genovaitė Račkauskienė. Sausio 11- osios  dieną rinkomės bendrai maldai už žuvusiuosius Sausio 13-ąją.

    Po maldų vyko minėjimas Atkočių bibliotekoje. Bibliotekininkė Dalia Tamošiūnienė šiais poezijos posmais pradėjo pasisakymą, prisimindama 1991m. Sausio įvykius Lietuvoje.

Skausmo ir prisiminimų kartėlis persmelkia neabejingųjų širdis. Tą dieną niekas neliepė eiti į gatves ir ginti Lietuvos. Tą dieną lietuvių širdyse degė ugnis, kuri tarsi viltis liepsnojo vis labiau ir labiau.

Nepažįstami žmonės tapo artimais, nes visus vienijo vienas tikslas - dar kartą neatiduoti savo tėvynės į raudonosios skraistės „ prieglobstį“...

   Labai raiškiai eilėraštį, skirtą Sausio 13-tajai perskaitė Deltuvos pagrindinės mokyklos moksleivis Einoras Bagdonavičius. Bibliotekoje surengta dokumentų  paroda „Laisvė apginta vienybėje“.

 Baigiantis renginiui, visi susirinkusieji sugiedojom giesmę „Marija, Marija“. Bibliotekininkė  padėkojo už dalyvavimą.

   Autorės nuotraukos.