Taujėnuose - nauji kultūros namai

2012 12 28

Arvydas PĖŠINA

Taujėnų miestelis nušvito nauju spalvingu pastatu. Čia, gruodžio 27 d., į buvusios katilinės pastatą iš avarinio namo persikėlusių 60 metų mininčių Ukmergės kultūros centro Taujėnų filialo ir Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Taujėnų kaimo padalinio įkurtuvių šventę „Čia mūzos gyvena“ susirinko daug svečių. O vietiniai gyventojai vos tilpo į naują kultūros namų salę.

 Iškilmės prasidėjo lauke prie pastato paradinių durų. Vedančiojo Vidmanto Krikštaponio pakviestos prie durų sustojo trys mūzos (Kultūros centro folkloro ansamblio „Pyniava“ dalyvės). Jos atsinešė ir svečiams įteikė mūzas simbolizuojančius žiburėlius. Kultūros centro direktorei Rasai Graužinienei linkėta puoselėti Taujėnų filiale užgimusias muzikos ir teatro mūzas. Rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Virginija Tylienė pakviesta prisidėti puoselėjant Taujėnų bibliotekoje užgimusias poezijos, literatūrinio žodžio mūzas. Rajono mero pavaduotojas Regimantas Baravykas kviestas puoselėti ir globoti čia gimstančias idėjas, kad jos taptų gražiais reginiais, džiuginančiais visus.
Perkirpus atidarymo juostelę, pastatą ir jo patalpas pašventino Taujėnų klebonas Dainius Lukonaitis. Padainavus mišriam kultūros namų kvartetui, Kultūros centro Taujėnų filialo vedėja Laima Jančiauskaitė apžvelgė šešiasdešimtmečio veiklą. Bibliotekos veiklą apžvelgė bibliotekininkė Gražina Žukauskienė.

Kalbėjęs seimo narys Arūnas Dudėnas linkėjo kultūrai nebūti podukra, nuo kurios galima kažką nubraukti. Vicemeras Regimantas Baravykas sakė, kad švietimas ir kultūra – mūsų ateitis. Naują kultūros židinį sveikino Taujėnų seniūnė Elvyra Tulušienė, savivaldybės Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Lolita Gerulskienė, uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės statyba“ generalinis direktorius Edmundas Karaniauskas.

 Ukmergės kultūros centro direktorė Rasa Graužinienė pateikė keletą skaičių: 60 metų gyvuoja Taujėnų kultūros namai, 17 metų folkloro kolektyvui, 15 metų gyvuoja mėgėjų teatras, pastatęs tiek pat spektaklių, po 10 metų - vyrų ir moterų vokaliniams ansambliams, 6 metus vyksta šventės „Prie dvaro“, Taujėnų filiale šiuo metu yra 8 meno kolektyvai. Bibliotekos atstovės informavo, kad Taujėnų biblioteka viena seniausių rajone – ji viena iš penkių, atidarytų dar tarpukariu.
Seniūnė Elvyra Tulušienė ir savivaldybės Strateginės plėtros ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Rasa Kumetaitienė apžvelgė pastato rekonstrukcijos eigą. Nuo 2010 metų per savivaldybės administracijos įgyvendinamus projektus į Taujėnų seniūniją pritraukta daugiau kaip 10 milijonų litų investicijų. Siekiant kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse  buvo inicijuotas  projektas „Taujėnų gyvenvietės bendruomeninės infrastruktūros gerinimas“. Dar 2010 metų vasario mėnesį savivaldybės administracija pateikė paraišką dėl ES paramos lėšų skyrimo šiam projektui. 2010 metų rugpjūčio mėnesį projektui skirta 690 373 litų ES parama. Dar 144 978 litai skirti iš valstybės biudžeto asignavimų. Trūkstamą lėšų dalį projektui įgyvendinti – 101 273 litus skyrė Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

Rekonstrukcijos darbus atliko ir buvusios katilinės pastatą-vaiduoklį naujam gyvenimui prikėlė UAB „Ukmergės statyba“. Projekto vadovė - Taujėnų seniūnė Elvyra Tulušienė.

Svečiai sveikino taujėniškius su nauju kultūros židiniu, dovanojo įvairiausių dovanų. Pavyzdžiui, seniūnija įstaigai padovanojo baldus. Taujėniškiai neliko skolingi – svečiams įteikė padėkos raštus. Kultūros įstaigos atidarymo renginį baigė Kalėdų Senelio sveikinimai ir vietos saviveiklininkų koncertas.

Melanijos Širvienės nuotraukos.