Įteikta Kalbos premija

2012 12 17

Gruodžio 5 dieną Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje įteikta 2012 metų Kalbos premija.

   Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė Rasa Griškevičienė ir Vaikų literatūros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Danutė Žironienė dalyvavo Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje surengtame Kalbos vakare, skirtame tautos dainiaus Jono Mačiulio-Maironio 150-osioms gimimo ir 80-osioms mirties metinėms. Vakaro metu buvo įteikta 2012 metų kalbos premija, kuri šiemet atiteko Rygos lietuvių mokyklos direktorei Aldonai Treijai už labdaringus darbus telkiant visuomenę lietuvių kalbai ir lituanistikai puoselėti minėtoje mokykloje.

   Kalbos premija įsteigta 2004 metais, kai lietuviškos spaudos atgavimo 100-mečio minėjimo renginiuose, viešose akcijose buvo atgaivinta daug svarbių asmenybių vardų, prikelta iš užmaršties lietuvių literatūros kūrinių. Premija susieta su lietuvių visuomenės veikėjos, redaktorės, spaudos laisvės gynėjos Felicijos Bortkevičienės atminimo įprasminimu. Šį apdovanojimą yra pelnę lituanistas Vladas Žukas, Lenkų instituto Vilniuje direktorė Malgorzata Kasner, kunigas Vaclovas Aliulis, aktorė Gražina Urbonaitė, bibliotekininkės Dalia Užpelkienė, Albina Saladūnaitė, mūsų kraštietė kalbininkė Regina Koženiauskienė bei kiti lituanistikai, Lietuvos atgimimui nusipelnę asmenys.

   Iš Gargždų kilusios ir į Latviją nutekėjusios Aldonos Gedvilaitės-Treijos pastangomis 1991 metais Rygos 85-ojoje vidurinėje mokykloje, kuriai ji vadovavo, buvo įsteigta lietuviška klasė su devyniais mokinukais. Klasė išaugo iki Lietuvių vidurinės mokyklos, kurioje šiandieną mokosi 400 vaikų, dirba 36 mokytojai. Direktorė aktyviai dalyvauja Latvijos lietuvių bendruomenės veikloje, organizuoja lietuviškus renginius, susitikimus. 2000 metais už nuopelnus Lietuvai ji apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino I laipsnio medaliu. Ši mokykla pelnytai vadinama Lietuvių namais Rygoje. Čia buriasi bent kelios Latvijos lietuvių organizacijos, meno kolektyvai. Moksleiviai dėvi dailias uniformas, o mokykla pripažinta geriausiai tvarkančia aplinką visoje Rygoje. Čia veikia  šiauliškių meistrų įrengtas žaidimų miestelis, viena iš dešimties Europos Sąjungos Latvijos mokykloms dovanotų futbolo aikščių. Mokyklos šeimininkai didžiuojasi savo rožynu ir jurginais, kurių augina kelis šimtus rūšių.

   Kalbos premiją iškilmių metu Aldonai Treijai įteikė Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas. Renginio metu koncertavo solistas Liudas Mikalauskas, Valstybinis Vilniaus kvartetas, Kauno valstybinis choras, vargonininkė Renata Marcinkutė-Lesieur. Skambėjo dainos, giesmės Maironio žodžiais, poeto eiles skaitė renginio vedėjas aktorius Vytautas Rumšas.

                                                                                                                    
Vb inform.


Rygos lietuvių mokyklos archyvo nuotraukos.