Graži intencija suartina

2020 07 28

Aldona Ptakienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Sližių padalinio vyresnioji bibliotekininkė

Ukmergės kultūros centro Sližių skyriaus meno vadovė Stasė Navickienė paruošė gražų koncertą, kurį parodė liepos 25 d. Širvintų m. 545 sukakties minėjimo šventės metu. Jame dalyvavo vaikų ir suaugusiųjų kolektyvai.

Grįžę iš šventės, dalyviai vyko į Sližius pagerbti 1917 m. liepos 25 d. žuvusius už duoną kraštiečius. Stovėdami priešais akmeninę žuvusiems skirtą skulptūrą (aut. Jonas Žentelis), skaitant pavardes, uždegėme žvakes. Tą dieną žuvusiųjų atminimo pagerbimas buvo tęsiamas Sližių bibliotekoje, skaitant Antano Šimatonio knygos „Ką byloja senovė“ istorinę baladę „Už duoną kasdieninę“. 28 dieną tai intencijai buvo skirta viktorina „Pažink savo kraštą“, kurioje numatyti klausimai apie Lietuvos istoriją (nuo LDK iki šio laikmečio). Trys komandos, kuriose dalyvavo vaikai, varžėsi dėl pirmosios vietos, renginys vyko Sližių bibliotekoje. Viktorinai klausimus ir vaizdinę medžiagą paruošė Veprių pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo vyr. mokytoja Zita Bausienė.

Džiaugiamės vaikais, jie daug žinojo apie Lietuvą ir savo kraštą, buvo žingeidūs. Galime ir pagirti, šaunuoliai. Nugalėjo komanda, surinkusi 16 taškų, bet nuotaika visų buvo gera.

Sližių bendruomenės pirmininkė Rima Takarevičienė sveikino renginio dalyvius ir jiems dėkojo įteikdama po dovanėlę.

Linkėdama dar gerų likusių vasaros atostogų, pagyriau vaikus už knygų skaitymą vasaros metu bei dalyvavimą akcijoje „Vasara su knyga“, kuri vyksta Lietuvoje. Graži intencija moko vaikus nepamiršti savo krašto istorijos, kokia skaudi ji bebūtų.

Autorės nuotraukos.