Dainuojame ir deklamuojame lietuviškai

2020 03 18

Rima Vilčinskienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Siesikų kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė

Justinas Marcinkevičius yra pasakęs: „Aš girdžiu tave kalbant ir galiu pasakyti, kas tu esi“. Vydūnas rašė: „Maišyta kalba temdo žmogaus sąmonę“.

Siesikų gimnazijos devintokus ir jų auklėtoją, lietuvių kalbos mokytoją Vilmą Račkauskienę kartu su meno vadovu Pauliumi Geiša pakviečiau į renginį, skirtą Lietuvių kalbos dienoms paminėti. Mokiniai kartu su bibliotekininke Rima ir mokytoja Vilma prisiminė, kiek išbandymų patyrė lietuvių kalba, kol pagaliau tapo laisva. Prisiminėme 40 metų trukusį spaudos draudimo laikotarpį, unikalų reiškinį pasaulyje, nes nei viena tauta pasaulyje neturėjo, to, ką turėjo Lietuva – knygnešius. Prisiminėme Joną Basanavičių, Vincą Kudirką, Mikalojų Daukšą, žymiausią knygnešį Jurgį Bielinį. O meno vadovas Paulius pakvietė visus dtauge padainuoti “sušiuolaikintas” lietuvių liaudies dainas, papasakojo jaunimui apie du žymius kompozitorius Frederiką Šopeną ir Johaną Sebastianą Bachą, jų gyvenimą ir kūrybą. Gimnazistams labai patiko tokia netradicinė pamoka.

Deklamuokime eiles apie meilę gimtąjai kalbai, dainuokime apie tai, kokia ji graži, nepakartojama, sena mūsų protėvių ir tėvų kalba.

Dalios Geišienės nuotraukos.