Su vardu gimusi

2020 01 16

Vanda Vinckienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Laičių kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė

Pilietinei akcijai „Atmintis gyva, nes liudija 2020“ , vykusiai Laičių pradinio ugdymo skyriuje,  kaimo  bibliotekoje, pradėjome ruoštis iš anksto. Surengėme edukacinį užsiėmimą „Gaminame neužmirštuolių žiedus“, kurio metu drauge su vaikais ir pedagogėmis piešėme, spalvinome,  karpėme, klijavome gražiai simboliškai pavadintų mėlynakių lauko gėlių žiedelius. Nuotaikingai visus nuteikė ir susibūrimo metu skambėjusios dainos apie Lietuvą, visų pamėgtos ilgesingos, patriotinės melodijos.

Sausio 13-ąją mokyklos pastato languose įžiebėme atminimo žvakes, ką tik iškritusiame sniege tarsi gyvas sodinome mėlynąsias neužmirštuoles. Po to sugrįžę į biblioteką, susėdome prisiminti,  kur tomis istorinėmis dienomis buvo sušaudyta  Lietuvos laisvė. Aptarėme plakatų, dokumentų  parodą  „Saulėtekio  nesulaukę, Jūs užgesot, kai laisvė švito“. Mokiniai savo darbelius sunešė į piešinių parodą „Piešiu laisvę“. Skaudžiais prisiminimais suaugusiems renginio dalyviams ir vaikiško smalsumo kupinais žvilgsniais palydėta fotografijų paroda „Atmintis gyva, nes liudija“.

Jaunieji renginio dalyviai susidomėję stebėjo Gustavo enciklopedijos laidą, skirtą Sausio 13-ajai. Mokytoja Asta Grencevičienė perskaitė apsakymą „Su vardu gimusi“ iš Vytauto Račicko knygos „Sunku būti mokiniu“, kuris paskatino  vaikus pamąstyti apie praeities įvykius, išsakyti tai, ką jie patys galvoja, pateikti mokytojai Astai ne vieną klausimą.

Dokumentų parodos bibliotekoje bei jos prieigose veiks iki sausio 17 dienos.     

Autorės nuotraukos.