Besmegenio žiema

2020 01 02

Vanda Vinckienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Laičių kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė

Ateis Kalėdos ir prisilies prie visko –
Prie medžio, prie akmens,
Prie grumsto, duonos ir širdies.

Ir išties, Laičių pradinio ugdymo skyriuje, Laičių bibliotekoje Kalėdų dvasia buvo prisilietusi ne tik prie Betliejaus, pranašo, piemens, angelo žvakių, bet ir prie adventinio kalendoriaus, padaryto iš mažų pasakų namelių su stebuklais viduje, Kalėdų pašto, veikiančio bibliotekoje, sukurtų sniego senių besmegenių, o taip pat ir prie kiekvieno, dalyvavusio šventiniuose renginiuose, širdies.

Advento metą deginome žvakes, rašėme laiškus draugams, kūrėme senius besmegenius (jų iniciatorė ir pagrindinė kūrėja buvo mokytoja Asta Grencevičienė), kepėme imbierinius meduolius, domėjomės senoviniais adventinio ir kalėdinio laikotarpio papročiais, puošėmės, ruošėmės šventėms.

Skambant Antonijaus Vivaldžio kūriniui „Žiema“ iš garsiojo ciklo „Keturi metų laikai“, prasidėjo muzikinis – vaidybinis rytmetis „Besmegenio žiema“.

Sveikindami renginio dalyvius, organizatorius, daug nuoširdžių padėkos žodžių jiems skyrė  Ukmergės Senamiesčio progimnazijos direktorius Arūnas Kerza, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nina Lilia Galickė. Šventine nuotaika žiūrovus džiugino varnos „Kar, kar, kar“ su varpeliais, Kalėdų  Senelis, pasveikinęs visus su šventėmis ir įteikęs vaikams dovanėles, laiškanešys, atnešęs kalėdinius  sveikinimus. Vaikai dainavo, vaidino, šoko, suko ratelius su suaugusiais, minė mįsles.

Sukantis rateliui „Jurgeli, meistreli“, akordeonu grojo Laičių pradinio ugdymo skyriaus ketvirtos klasės mokinys Saulius Putna, Ukmergės meno mokyklos muzikos skyriaus auklėtinis.

Vaikus šventei ruošė direktoriaus pavaduotoja Nina Lilia Galickė, pradinių klasių mokytojos Asta Grencevičienė, Jolanta Zgirskienė, Sigita Urbonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Loreta Račickienė. Anglų kalbos mokytoja Liudmila Leščiuvienė su mokiniais anglų kalba dainavo „Džiaugsmingų šventų Kalėdų“ ir kitas dainas.

Baigiantis šventei, varnos „Kar, kar, kar“ visus kvietė pasivaišinti vaikų keptais imbieriniais gardučiais.

Autorės nuotraukos.