Padėkos šventė Baleliuose

2019 12 06

Ramutė Liubomirskienė
Balelių universalaus daugiafunkcio centro direktorė
Inga Petkuvienė
Balelių kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė

Besibaigiant metams Balelių kaimo bendruomenė susirenka į tradicinę Padėkos šventę Balelių universaliame daugiafunkciame centre. Ji skirta prisiminti, kuo šie metai buvo svarbūs bendruomenei, centrui, taip pat padėkoti labiausiai šiam kraštui nusipelniusiems žmonėms, socialiniams partneriams, pasveikinti garbingo amžiaus sulaukusius senolius, naujagimių susilaukusias šeimas. Ne veltui šiais metais šią šventę ir pavadinome „Padėkos šventė žmonėms, kuriantiems dabartį ir ateitį“. Šio renginio iniciatorės Balelių kaimo bendruomenės pirmininko pavaduotoja, centro kultūros darbuotoja Daiva Gudzevičienė ir centro direktorė Ramutė Liubomirskienė.

Šventė prasidėjo dokumentų parodos „Prezidentas Antanas Smetona: kas nori šviesti kitiems, tas pats turi būti šviesus“ pristatymu. Šios parodos atvežimą į Balelių UDC organizavo Ukmergės rajono savivaldybės V.Šlaito viešosios bibliotekos Balelių kaimo padalinio bibliotekininkė Inga Petkuvienė, pasikviesdama į šventę savo kolegę, Lėno kaimo padalinio bibliotekininkę Daivą Misiukienę, kuri ir pristatė parodą, sakydama, kad „didžiuojuosi, kad gyvenu seniūnijoje“, iš kurios kilęs pirmasis Prezidentas Antanas Smetona“. Visi šventės dalyviai klausėsi bibliotekininkės pasakojimo, apžiūrėjo parodoje eksponuojamus dokumentus.

Šventėje dalyvavo Traupio parapijos klebonas Juozas Janulis, Taujėnų seniūnė Elvyra Tolušienė, Taujėnų gimnazijos l.e. direktoriaus pareigas Loreta Zdanienė.

Šventėje vyko Balelių kaimo gyventojų gaminių mugė, galima buvo įsigyti įvairių kepinių, iš obuolių ir varškės pagamintų sūrių, o centro aktų salėje galima buvo pasigerėti vietos gyventojos Jurgitos Latanauskienės tapybos darbų paroda.

Šventė-vakaronė vyko Balelių UDC aktų salėje. Šventės dalyviams gerą nuotaiką dovanojo Birutės ir Vaido Dzežulskių, Dariaus Liutkevičiaus iš Panevėžio atliekamos dainos. Visus susirinkusius į šventę sveikino ir padėkos žodžius tarė Balelių kaimo bendruomenės pirmininkas Romas Pivoras, šių eilučių autorė ir atvykę svečiai.

Šventės metu skambėjo Balelių UDC ikimokyklinio ugdymo grupės vaikų dainos (meninio ugdymo vadovė N.Janulienė), moterų vokalinio ansamblio dainos (vadovė V.Kaziūnienė), o neformaliojo vaikų švietimo būrelio vaikai, vadovaujami vadovės Jurgitos Padolskienės šventės dalyviams parodė savo išmoktus šokius.

Visi su nekantrumu laukė nominacijų paskelbimo ir teikimo ceremonijos, kurią vedė bendruomenės pirmininkas Romas Pivoras, Taujėnų seniūnė Elvyra Tolušienė ir centro direktorė Ramutė Liubomirskienė. Iš viso įteikta 10 nominacijų – onikso obuolių.
„Metų pasididžiavimo“ nominacija buvo nominuota Balelių kaimo bendruomenės sveikatos punkto slaugytoja Rūta Šablevičienė, už jos aktyvią visuomeninę veiklą, iniciatyvumą, darbštumą, savanorystę, siekiant Balelių bendruomenės žmonių gerovės.

„Metų ūkininko“ nominacija atiteko Gediminui Žemaičiui, už meilę savo žemei, ūkio puoselėjimą, modernios technikos naudojimą ūkyje.

„Paslaugiausiu kaimynu“ buvo tituluotas Jonas Ramanauskas, tai žmogus turintis gerą širdį, spinduliuojantis gera nuotaika, visuomet pasiruošęs padėti kitiems.

„Metų paskatinimo“ nominacija įteikta Jurgitai Latanauskienei, už savitą kūrybą, edukacinių veiklų vykdymą Balelių kaimo bendruomenei.

Nominacija „Metų dosnumas“ atiteko ūkininkui Gediminui Morkūnui už suteiktą paramą organizuojant vaikų vasaros stovyklą ir kt. bendruomenės, centro renginius.

Garbingą „Šeimos“ nominaciją pelnė Irmos ir Ramūno Pivorų šeima, auginanti šešis vaikus.

„Entuziastiškiausio sportininko“ nominacija atiteko Sauliui Padolskui, kuris savo puikiais pasiekimais bėgime garsina Balelių kaimo vardą šalyje.

„Metų moksleivio“ titulą pelnė net trys Balelių kaimo moksleiviai. Tai Urtė Rydolytė už pastangas siekiant gerų mokymosi rezultatų, kūrybiškumą, aktyvumą bendruomenės, centro veikloje. O Ignas Sarapinas ir Kipras Stankevičius už dalyvavimą projekte

„Prisijungusi Lietuva“, savanorystę mokant bendruomenės senjorus kompiuterinio raštingumo.

Padėkota buvo ir ūkininkui Stasiui Pukui – už inovacijų diegimą, sumanių ir unikalių sprendimų įgyvendinimą savo ūkyje.

Nepamiršti buvo ir rajono politikai: Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius Darius Varnas ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Dalė Steponavičienė, jiems padėkota už naujų politikos idėjų skleidimą, bendradarbiavimą, domėjimąsi bendruomenių veikla.

Apdovanojimai buvo įteikti 8 kaimo senoliams, švenčiantiems garbius jubiliejus, pasveikinta viena šeima šiemet susilaukusi naujagimio. Padėkota buvo ir kaimo bendruomenės, Balelių UDC socialiniams partneriams, rėmėjams – Taujėnų gimnazijai, Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvui, Balelių girininkijai, jūrų skautų vadovams Živilei ir Jonui Dragūnams.

Taip pat buvo išdalintos penkios padėkos per šiuos metus suspindėjusiems savo sportiniu entuziazmu kaimo senjorams: Janinai ir Stasiui Švedams, Bronei ir Povilui Kiziams, Janinai Miknevičienei. Po išdalintų apdovanojimų šventė dar tikrai nesibaigė. Susirinkusieji šoko ir dainavo su atlikėjais.

Padėkos šventė buvo organizuojama iš žemės ūkio ministerijos 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai remti projekto „Padėkos šventė žmonėms, kuriantiems dabartį ir ateitį“ lėšų.

Šventėje buvo linksma ir įdomu, žmonės minė minkles, atlikinėjo įvairias užduotis, kurias parengė Baleliuose gyvenanti ir Vilniaus kolegijoje kultūrinės veiklos vadybą studijuojanti Ernesta Kartanaitė.

Smagu, kad žmonių daromi geri darbai ir nuopelnai yra pastebėti, kad vietos bendruomenė ir centras puikiai sutaria, darbuojasi ir veikia kartu. Tikimės ir kitais metais susitikti Padėkos šventėje, nes gerumo ir dėkingumo niekada nebūna per daug.

Ačiū visiems, esantiems kartu.

Rasos Žemaitienės nuotraukos