Taujėnai - Maironiui...

2012 10 24

Gražina ŽUKAUSKIENĖ
Ukmergės kultūros centro Taujėnų filialo renginių organizatorė

Lietuvos Respublikos Seimas 2012-uosius metus paskelbė Maironio metais, nes šiemet sukanka 150 metų,  kai 1862 m. Raseinių apskrityje gimė lietuvių kunigas, profesorius, poetas Jonas Mačiulis - Maironis. Turbūt nėra nė vienos Lietuvos vietovės, kur šiais metais nebūtų įvykę šio poeto kūrybos skaitymai ar kitokie  renginiai.

Taujėniškiai liepos mėnesį jau turėjo progą dalyvauti poezijos – muzikos vakare „Taip gražiai pražydo žodžiai“, skirtame Maironio 150 – osioms  ir taujėniškio poeto Virgilijaus Kaziūno 75 – osioms gimimo metinėms. O  spalio 21 dieną   į Taujėnus atvyko svečiai iš Raseinių rajono Ariogalos - literatų klubas „Atgaiva“ (vadovas A. Kišonas) ir Butkiškės bendruomenės vokalinis ansamblis „Butkiškė“ (vadovas A. Bautronis), kurie mums atvežė jungtinę programą „Išbarstytų dienų karoliai“, skirtą Maironiui. Šią puikią programą jie parodė po Šv. Mišių Taujėnų Švento Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčioje.

Renginio pradžioje R. Kišonienė įdomiai papasakojo apie Maironį, paskaitė savo kūrybos eiles. Ansamblis „Butkiškė“ padainavo daug gražių dainų apie Lietuvą, keletas jų buvo Maironio žodžiais. Muzikinius kūrinius keitė poetų D. Šukaitienės, V. Paulauskienės, V. Šulskio, A. Kišono  kūrybos eilės. Programą paįvairino R. Pivoro atlikta daina pagal A. Kišono eiles, kurias jis parašė dar gyvendamas Baleliuose.

Po pasirodymo svečiai aplankė Taujėnų dvarą bei kailių ir odos saloną "Roris”  Baleliuose.

Už šį renginį dėkojame buvusiems  mūsų seniūnijos gyventojams Ritai ir Antanui Kišonams, kurie iniciavo Ariogalos literatų ir Butkiškės dainininkų koncertinės programos parodymą Taujėnuose, o už koncertinės programos priėmimą bažnyčioje -  Taujėnų parapijos klebonui D. Lukonaičiui.

Nuotraukos - autorės.