Vanduo ir paslaptinga spalvų magija

2019 09 10

Virginija Sakalienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Trečio Antakalnio kaimo padalinio
vyresnioji  bibliotekininkė

Vaikai mėgsta piešti. Piešdami jie mokosi pažinti save, lavina mąstymą, vaizduotę, o jų piešiniai gali papasakoti daugiau, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Mažieji dažniausiai piešia tokį pasaulį, kokį jie suvokia, o piešinių tematiką dažniausiai lemia patirti dienos įspūdžiai, matyti animaciniai filmukai. Formos, linijos ir spalvos išreiškia tam tikras vaiko emocijas, būdą bei nuotaiką.

Trečio Antakalnio bibliotekoje viešėjo vaikų kūrybinių darbų paroda „VANDUO IR PASLAPTINGA SPALVŲ MAGIJA“ iš Kauno miesto ir rajono ikimokyklinių, priešmokyklinių ir pradinio ugdymo įstaigų. Iš viso buvo eksponuojama 50 piešinių.

Parodą parengė Kauno lopšelis – darželis „Lakštutė“ ir Kauno apskrities ikimokyklinių įstaigų Dailės ugdytojų draugija. Piešinukus į biblioteką atvežė lopšelio-darželio auklėtoja Audronė Krukauskienė.

Virginijos Sakalienės nuotraukos.