Kraštotyros seminaras bibliotekininkams

Sigita Astikienė
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Bibliografijos-kraštotyros skyriaus vedėja

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje surengtas seminaras „Kraštotyros informacijos sklaida“,  kurio metu kraštotyrininkai iš Vilniaus ir Alytaus apskričių mokėsi, diskutavo apie kraštotyros darbo svarbą, aktualumą bei tendencijas bibliotekose. Jau nuo 2008 metų Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka, kaip ir kiti kolegos  Vilniaus apskrityje, dalyvauja regioniniame projekte, kuris skirtas kraštotyros informacijos sklaidai, kuriant ir nuolat pildant kraštotyros interneto svetainę „Vilnijos vartai“. Remdamasi gerąja patirtimi, Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka 2016 metais sukūrė ir Alytaus apskričiai skirtą svetainę „Dainavos kraštas“, kurioje siekiama į vieną vietą surinkti informaciją apie apskritį, šio krašto istoriją, kultūrą, žymius žmones. Taigi šiuo metu projektas apima Vilniaus bei Alytaus apskritis ir yra aktualus šių regionų gyventojams bei svečiams.

Susitikimo metu dalyvius sveikino Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centro vadovas Petras Zurlys, bibliotekos specialistai kalbėjo apie  kraštotyros aktualizavimą, bibliotekų istorijų svarbą, bendruomenių kraštotyrą. Vyriausioji bibliografė Zita Tiukšienė savo pranešime „Kraštotyros aktualizavimas bibliotekose“ supažindino su kraštotyros veiklos pradmenimis ir istorija, bibliotekos kaip kraštotyros informacijos centro reikšme bei metodiniais leidiniais bibliotekų kraštotyrininkams, aptarė svarbiausias bibliografines duomenų bazes. Pranešime buvo aptartos aktualios informacijos sklaidos formos, būdingos bibliotekoms: parodos, bibliografijų rengimas, kraštotyrinė edukacija, literatūrinės ekskursijos ir kt. Vyresnysis bibliografas Linas Janulevičius analizavo parašytų ir neparašytų bibliotekų istorijų subtilybes, pasidalino savo įžvalgomis apie tai, kaip įdomiai pateikti bibliotekų praeitį, bet kartu atspindėti ir bibliotekos kaitą, atrasti praeities ir dabarties ryšius.

Buvo aptarta ir užsienio šalių geroji praktika, pristatytas šiuo metu Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos koordinuojamas ERASMUS+ projektas „Cultural Heritage for the Future: Discover, Share and Learn“, kurio tikslas – susipažindinti su nacionaliniu ir kitų šalių kultūros paveldu, pasakoti ir dalintis istorijomis, susijusiomis su kultūriniu bendruomenių gyvenimu.   

Po seminaro visi dalyviai turėjo galimybę pasivaikščioti po atnaujintas bibliotekos patalpas. Jos pastatas yra įsikūręs dar ant XV-XVI a. kultūrinių sluoksnių liekanų, jis turėjo ne vieną savininką, o nuo 1950 metų čia savo veiklą pradėjo biblioteka. Rekonstruojant pastatą buvo atkurti unikalūs patalpų architektūriniai elementai, išsaugotos ir atkurtos koklinės krosnys, atsiskleidė sienų tapybos savitumas. Kiekvienas regiono bibliotekininkų, dirbančių kraštotyros darbą, susitikimas suteikia galimybę plačiau pažvelgti į kasdienio darbo aktualijas, pasisemti patirties, susipažinti su įvairiomis kultūrinėmis erdvėmis. 

Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos nuotrauka.