Knygos iš Valdovų rūmų

2012 07 31

Rasa GRIŠKEVIČIENĖ


Liepos 31 d. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai perdavė Vlado Šlaito viešajai bibliotekai 13 savo išleistų leidinių, skirtų Lietuvos istorijai.

 
Knygoje „Kaip tai atsitiko Didžiajame mūšyje... Žalgirio atodangos“ pateikiama Žalgirio kautynių chronologija, apibūdinamas šio mūšio įvaizdis mene, istoriografijoje, dailėje ir grožinėje literatūroje, pristatoma Jogailos bei Vytauto ikonografija, aptariamos Krokuvos ir Vilniaus katedrų – pergalių herojų įamžinimo vietų – tradicijos, pristatoma daugiau kaip 300 eksponatų, liudijančių Žalgirio atminties gyvybingumą. Leidinyje „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniaus Žemutinėje pilyje“ pristatoma šių rūmų – svarbiausios Lietuvos valdovų reprezentacinės rezidencijos  - istorija, atkūrimas, gausūs ir įvairūs radiniai, interjero vertybių kolekcija. Profesorės dr. Eugenijos Ulčinaitės parengta knyga „Kalbų varžybos“ – tai LDK valdovų ir didikų sveikinimų, išverstų iš lotynų kalbos, paletė. Knyga supažindina su specifiniu literatūros žanru – sveikinimais, skirtais pagerbti į Vilnių atvykusius valdovus, didikus, vyskupus. Jūratės Trilupaitienės, parašiusios knygą „Opera Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmuose“, teigimu, iki mūsų dienų neišliko nė vieno muzikinio takto iš tų laikų – septynioliktojo amžiaus pradžios – operų, tiksliai nežinomi jų kompozitoriai, todėl ir šioje knygoje nėra muzikos, tačiau pateikiami net trijų Vilniuje skambėjusių pirmųjų operų libretai.
 
Leidinys „Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai ir jų atkūrimas europinės patirties kontekste“ – tai 2006 m. vykusios tarptautinės mokslinės konferencijos medžiagos publikacija, kurioje skelbiami šešių Europos ir Amerikos valstybių mokslininkų – muziejininkų, istorikų, architektų, archeologų, dailės istorikų ir kt. parengti 23 pranešimai, skirti LDK rūmų, taip pat Europos ir Amerikos valstybių rezidencijų istorijai, tyrimams, jų atkūrimui ir būsimam panaudojimui. Dar vienas reikšmingas leidinys – „Kazys Napaleonas Kitkauskas. Bibliografija“, kuriame suregistruoti Lietuvos architektūros tyrinėtojo ir istoriko, architektūrinio paveldo restauravimo ir atkūrimo specialisto, paminklosaugininko, kultūrininko ir visuomenininko dr. K.N.Kitkausko per keturiasdešimt ketverius metus paskelbti darbai: knygos, straipsniai enciklopedijose, periodinėje spaudoje, interneto tinklapiuose, pateikiama literatūra apie mokslininko darbus, jo biografijos ir svarbiausių mokslinių tyrinėjimų aprašas.
 
Tarp leidinių, skirtų Viešajai bibliotekai, ir katalogas „Liublino unija“, Vavelio parodos katalogai lietuvių, anglų ir lenkų kalbomis, Mečislovo Jučo knyga „Žalgirio mūšis“ anglų kalba.

Autorės nuotraukos.