Susitikimai Taujėnuose

2012 08 22

Gražina Žukauskienė

Metų knygos rinkimai vyksta kasmet nuo 2005 m. ir jau tapo svarbiu tradiciniu Lietuvos kultūros įvykiu.

Šią akciją, įtrauktą į 2006 m. Vyriausybės patvirtintą Skaitymo skatinimo programą, rengia Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, o nuo 2010-ųjų įsijungė Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija. Akcijos idėja – pristatyti geriausius praeitais metais išleistus lietuvių literatūros kūrinius trijose – vaikų, paauglių ir suaugusiųjų – knygų kategorijose.

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Taujėnų kaimo padalinys šioje akcijoje dalyvauja nuo 2006 m. Kiekvienais metais akcijos metu platinama informacija apie Metų knygos rinkimuose ekspertų komisijos išrinktas knygas. Rengiami knygų pristatymai, garsiniai skaitymai, teatralizuoti vakarai, pasakų popietės, piešinių konkursai, susitikimai su rašytojais ir poetais. Skaitytojai skatinami balsuoti už jiems labiausiai patikusias knygas. Bibliotekai tai puiki proga apsirūpinti naujausiomis ir geriausiomis lietuvių autorių knygomis.

Šiais metais Taujėnų biblioteka buvo išrinkta tarp 20 respublikos bibliotekų, aktyviausiai dalyvavusių Metų knygos rinkimuose. Šioms bibliotekoms Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija bendradarbiaudama su Ūkio banku padovanojo galimybę pasikviesti vieną iš autorių, kurių knygos dalyvavo akcijoje „Metų knygos rinkimai 2011“, bei norimą literatūros kritiką ir surengti įspūdingą vakarą.
2012 m. liepos 9 d. Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Taujėnų kaimo padalinio skaitytojai ir aplinkinių rajonų gyventojai turėjo puikią galimybę Taujėnų dvare susitikti su „Silva rerum“ knygos autore Kristina Sabaliauskaite ir literatūrologu Sauliumi Žuku. „Silva rerum II“ buvo išrinkta Metų knyga 2011 m. suaugusių kategorijoje. Vakarą vedė Saulius Žukas, pateikdamas rašytojai Kristinai Sabaliauskaitei įvairius klausimus, o rašytoja labai įdomiai pasakojo apie romano  sukūrimo aplinkybes, veikėjus. Sužinojome, kad mintį rašyti istorinį romaną Kristina Sabaliauskaitė brandino 10 metų. Šią knygą autorė parašė gyvendama Londone. Rašytoja sakė: „Kad galėtum apmąstyti, reikalinga distancija. Keliaujant pasikeičia mąstymas. Kas yra vertinga, galima pajusti tik nutolus.“

K. Sabaliauskaitė daug pasakojo apie baroką. Klausydami rašytojos supratome, kiek daug laiko ir darbo įdėta į jos romanus, kaip ilgai įvairiose šalyse tyrinėta, domėtasi baroko laikotarpiu, žmonių gyvenimo tradicijomis, medicinos istorija. Lenkijoje tyrinėta daug šeimos knygų, kurios buvo vadinamos Silva rerum. Rašytoja minėjo, kad labai vertina tiesą, o geriausiai išmano baroką: „Ten jaučiuosi kaip namie, nes viską žinau – kaip atrodė lempos, nėriniai, baldai ir tt“. Autorė sakė, kad romane viskas tikra, tik veikėjų charakteriai ir išgyvenimai sugalvoti, bet pavardės, istoriniai įvykiai tikri. Iš tikrųjų buvo toks dvaras Milkantuose prie Mažeikių ir bajorai Norvaišos. Taip pat rašytoja pakvietė visus apsilankyti Vilniuje ekskursijose, kurias organizuoja Vilniaus turizmo ir informacijos centras. Ji sakė, kad ekskursijų dalyviai yra supažindinami su XVII a. Vilniumi, lankomos romane aprašytos vietos. Ekskursijos jau yra organizuojamos ir „Silva rerum I“, ir „Silva rerum II“  keliais.

Rašytoja Kristina Sabaliauskaitė ir literatūrologas atsakė į daug renginio dalyvių klausimų. Skaitytojai domėjosi, ar rašytoja rašo ką nors naujo. Buvo diskutuojama, ar romaną „Silva rerum“ reikėtų aptarti su mokiniais, nes renginyje dalyvavo daug lietuvių kalbos mokytojų ne tik iš Ukmergės rajono, bet ir iš Panevėžio, Širvintų ir kitų vietovių. Iš viso susitikti su rašytoja ir literatūrologu į Taujėnų dvarą atvyko 62 žiūrovai. Po renginio rašytoja ilgai bendravo su gerbėjais, dalino autografus. „Baltų lankų“ leidyklos direktorius Saulius Žukas padovanojo Taujėnų bibliotekai abi romano „Silva rerum“ dalis, o rašytoja Kristina Sabaliauskaitė jas dedikavo bibliotekos skaitytojams.

Dėkojame rašytojai Kristinai Sabaliauskaitei, kad sutiko atvykti į Lietuvą ir pradžiuginti taujėniškius savo apsilankymu, o literatūrologui Sauliui Žukui esame dėkingi už tai, kad  atvyko  į Taujėnus ir nuoširdžiai vedė susitikimų vakarą.

Loretos Zdanienės nuotraukos.