Filadelfija – Vilnius – Ukmergė

2012 07 18

Vlado Šlaito viešąją biblioteką ir kaimo filialus šiomis dienomis pasiekė „Krontos“ leidyklos išleista Vilties Garunkštytės-Butvydienės poezijos knyga „Vilties kelionė“. Knygą atlydėjo autorės dukters, JAV labdaros fondo „The Audrey and Martin Gruss Foundation“ pirmininkės Audrey Gruss laiškas, kuriame rašoma, jog šią knygą kartu su savo seserimis jie išleido norėdami pagerbti savo motinos atminimą.

„Ji užaugo Lietuvoje, mylėjo savo gimtinę ir nuolatos apie ją rašė, ypač po to, kai ne savo noru iš jos išvyko Antrojo Pasaulinio karo metu. Būdamos Amerikos Lietuvės, mes didžiuojamės ir džiaugiamės galėdamos savo a.a. Motinos dvasią sugrąžinti į Tėvynę, kurią ji taip mylėjo“.    

Vilties Butvydienės eilėraščiai – tai moters gyvenimo kronika, kurioje atsispindi visų emigrantų dalia. Tai ne tik autorės kančia ir svajonės, bet ir daugybės žmonių, atvykusių gyventi į svetimą šalį, patirtis, jų kova už būvį, prisitaikymas prie gyvenimo sąlygų ir naujo gyvenimo kūrimas.    

Knygos viršelį puošia nuotrauka, kurioje autorė įamžinta 1938 metais Ukmergės mokytojų seminarijoje. Gimusi Simferopolyje, augusi Kaune bankininko šeimoje, būdama 18 metų, Viltis atvyko į ką tik pradėjusią veikti Ukmergės valstybinę mokytojų seminariją, kurios pirmuoju direktoriumi buvo paskirtas Antanas Vokietaitis. Pirmoji laida seminariją baigė 1940 metais, atestatus gavo 84 absolventai, tarp kurių buvo ir Viltis Garunkštytė.    

Įgijusi pedagogės profesiją, ji ištekėjo už kavalerijos karininko Vinco Butvydo. Lietuvą okupavus rusams, 1944 metais pasitraukė į Vokietiją, o 1949-aisiais emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas. Įsikūrė su šeima Naujajame Džersyje, užaugino tris dukras – Audronę, Vygaudę ir Kristiną (Audrey, Lee ir Krista), kurios ir padėjo šiam eilių rinkiniui išvysti dienos šviesą. Tai buvo 2009 metais. 2010-ųjų vasarą mamos eilių knygą „Vilties kelionė“ jauniausioji dukra Krista Bard pristatė Lietuvoje, Vilniuje, papasakojusi, jog minėtojo JAV labdaros fondo finansuojama knyga bus leidžiama dideliu tiražu ir dovanojama visiems Lietuvos universitetams, mokykloms, o vėliau ir bibliotekoms.     Knygos autorė mirė sulaukusi 85-erių metų, tačiau prieš iškeliaudama Amžinybėn, ji dar spėjo pamatyti pirmąjį būsimojo savo leidinio maketą. Likusiais darbais pasirūpino jos dukterys.    

Krista Bard dirba Lietuvos Respublikos garbės konsule Jungtinėse Amerikos Valstijose, Filadelfijos mieste įsteigtame Lietuvos garbės konsulate, kurio žinioje – visa Pensilvanijos valstija. Šią valstiją ir Lietuvą sieja seni istoriniai saitai, nes čia dar pirmosios emigracijos bangos laikais ėmė kurtis lietuvių bendruomenė. Šiandieną Filadelfijos lietuviai ypač aktyvūs. Jie turi savo lituanistinę mokyklą, tautinių šokių grupę, Jaunimo sąjungą, bažnyčią. Garbės konsulės tikslas – keistis projektais kultūros, švietimo, ekonomikos srityse tarp Lietuvos ir Jungtinių Valstijų, pritaikyti įvairias verslo idėjas Lietuvoje, padėti savo tėvų gimtinės žmonėms.

Rasa GRIŠKEVIČIENĖ

Nuotraukose: Viltis (kairėje) su sesutėmis Jadvyga, Birute ir mama Stefanija Kaune. Vestuvių dieną. Su vyru Vincu Butvydu Amerikoje. Dukros Kristina, Lee, Audronė ir mama. Viltis Garunkštytė-Butvydienė (nuotraukos iš knygos „Vilties kelionė“).