Maironio metais Maironio gimtinėje – ne vien apie Maironį

2012 07 17

Šiemet Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) metinė konferencija „Asociacijų sėkmės formulės“ buvo surengta Karpynės kaimo turizmo sodyboje, Raseiniuose – gimtajame poeto Jono Mačiulio-Maironio krašte.

Kartu su šalies bibliotekininkais, informacijos vadybininkais, Draugijos rėmėjais ir partneriais, kolegomis iš Latvijos, Estijos bei kitais svečiais konferencijoje dalyvavo rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė Rasa Griškevičienė, vyresnioji bibliotekininkė metodiniam darbui Margarita Rokienė ir Lietuvos aklųjų bibliotekos Ukmergės filialo vedėja Asta Girnienė.   

Renginys prasidėjo šeimininkų sveikinimu – Raseinių rajono savivaldybės Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėja Regina Petreikienė perdavė rajono  vadovų linkėjimus konferencijos dalyviams  maloniai praleisti laiką dainomis ir poezijos posmais apipintoje poeto tėviškėje.    

Tardama sveikinimo žodį LR Kultūros ministerijos vyriausioji specialistė Ramunė Petuchovaitė pasidžiaugė sėkmingai praėjusia 12-ąja Nacionaline Lietuvos bibliotekų savaite, pažymėdama, jog jai labai patiko jos idėja, šūkis ir programa, kuri talpino ir Maironio skaitymus, ir šalies Prezidentės sveikinimą. Bibliotekos, sakė specialistė, visada susiję su asmenine patirtimi, kuri išlieka ilgam. Lankytojai iš bibliotekos išsineša tai, kas jiems patinka – tai yra geriausia investicija į bibliotekų ateitį. Pagrindinis bibliotekų uždavinys – suteikti galimybes teigiamų patirčių įvairovei, nesvarbu kas tai būtų – tylus skaitymas skaitykloje, susitikimas su įdomiu žmogumi, žinios, kaip užsiauginti daržovių ar sutaisyti dviratį, pagaliau galimybė praleisti laiką kuo toliau nuo girtaujančių tėvų.  Labai svarbu, kad geros idėjos nepasislėptų po formaliais planais, nes jie nėra tokie svarbūs kaip teigiama asmeninė patirtis, kurią skaitytojai išsineš iš bibliotekos. O toji patirtis priklauso nuo bibliotekininkų, taigi, pabrėžė R.Petuchovaitė, sėkmės formules kuriame mes patys, nuolat gilindami savo žinias, kaupdami patirtį.                                                              

Pristatė metų veiklą

LBD pirmininkė Alina Jaskūnienė pristatė visiems 2011 metų veiklos ataskaitą, pavadinusi ją „Kartu mes galime daugiau“. Pirmininkė apibendrino veiklos rezultatus, aptarė svarbiausius nuveiktus darbus ir būsimuosius projektus, pažangius pokyčius bendradarbiaujant su valdžios institucijomis, partneriais ir rėmėjais, naujas tradicijas Draugijos veikloje, ryšių plėtojimą su kolegomis užsienyje.    

2011 metais LBD papildė 103 nauji nariai, ir šiandieną Draugija vienija 2454 bibliotekininkus, susibūrusius į 77 skyrius. Didžiausias yra LBD mokyklų bibliotekų skyrius, kurio narių skaičius jau perkopė  per šimtą. Daugiau kaip 40 proc. šalies bibliotekininkų – LBD nariai.    

Sprendžiant lėšų, skirtų dokumentams įsigyti, bibliotekininkų darbo užmokesčio, bendrų projektų bei kitus aktualius klausimus, ne kartą kreiptasi į LR Seimo Biudžeto ir finansų komitetą bei LR Kultūros ministrą, dalyvauta susitikimuose Kultūros ministerijoje, šalies Prezidentūroje. Sėkmingai praėjo IX Baltijos šalių bibliotekininkų kongresas, LBD pirmininkė dalyvavo konferencijose Rygoje, Berlyne, IFLA 77-oje Generalinėje konferencijoje Puerto Rike.    

Kartu su projekto „Bibliotekos pažangai“ komanda organizuotas konkursas „Mano naujoviškos bibliotekos vizija“, kurio nugalėtoja tapo Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Antroji premija atiteko Telšių Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai, paskatinamoji – Vilniaus miesto centrinės bibliotekos Paparčio filialui.    

Pirmininkė pasidžiaugė sėkminga „Knygų Kalėdų“ akcija, kurią iniciavo šalies Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Jos metu skaitytojai, leidyklos, rėmėjai padovanojo Lietuvos bibliotekoms knygų daugiau kaip už 17 tūkst. Lt. Šių lėšų užtektų keturių kaimo filialų fondams suformuoti.    

Gruodžio pradžioje Vilniaus universitete vykusios LBD konferencijos „Biržiškos skaitymai: „Bibliotekininkystės mokslas ir praktika: vakar ir šiandien“ metu buvo paminėtos trys reikšmingos sukaktys: Draugijos įkūrimo 80-metis, 75-eri dalyvavimo IFLA veikloje metai ir prof. V.Bižiškai skirtų skaitymų 20-metis. Konferencijoje dalyvavo Suomijos bibliotekų asociacijos generalinė sekretorė Sinikka Sipila, Estijos bibliotekininkų draugijos prezidentė Katre Riisalu, o Latvijos bibliotekininkų asociacijos prezidentė Silvija Tretjakova atsiuntė šiltą sveikinimą.    

Galima pasidžiaugti gražiais renginiais, projektais, aktyvia Draugijos narių veikla. Džiugina jaunieji LBD nariai, kurie koordinuoja projektus, dalyvauja įvairiose akcijose. Vienas iš gražiausių renginių – metų geriausio LBD skyriaus rinkimai. 2011 metais geriausiu buvo pripažintas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos skyrius, o Šilutės Fridricho Bajoraičio ir Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos pelnė paskatinamuosius prizus. A.Jaskūnienė dėkojo LBD rėmėjams, kurių dėka galima paremti geriausiai dirbančius bibliotekininkus, dalyvauti projektuose, organizuoti konferencijas ir kitus renginius. Tai generalinis konferencijos rėmėjas – UAB „SHI“, taip pat UAB „Sintagma“, „Knygų namai“, Užsienio kalbų centras, Maironio lietuvių literatūros muziejus, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir kiti Draugijos bičiuliai. Dėkui už dėmesį bibliotekoms šalies Prezidentei Daliai Grybauskaitei.     Baigdama savo ataskaitinį pranešimą, pirmininkė ragino visus dar aktyviau susitelkti bendram darbui, kad galėtume pasakyti:“ Lietuvos bibliotekininkų draugija: spaudžiu Patinka!“