Mokytis iš Lietuvos bibliotekų

2012 07 05

Dvejus metus Lietuvos bibliotekininkų draugija dalyvavo IFLA  programoje „Bibliotekų asociacijų stiprinimas“ (Building Strong Library Associations“), kurios tikslas – strategiškai sustiprinti veiklą, užtikrinti jos tęstinumą. 

Draugijos nariai mokymų metu sėmėsi idėjų apie naujas veiklos formas sparčiai besikeičiančioje visuomenėje, diskutavo apie partnerystės privalumus ir gerų santykių plėtojimą, finansavimo šaltinius, asociacijos įvaizdžio stiprinimą, atstovavimą bibliotekai ir daugelį kitų aktualių klausimų.
   Birželio 14-15 dienomis buvo organizuotas IFLA bibliotekų asociacijų stiprinimo programos baigiamasis susitikimas ir konferencija. Pagrindinis šių renginių tikslas buvo įvertinti Lietuvos bibliotekininkų draugijos ir bibliotekinės bendruomenės situaciją bei poreikius po programos įgyvendinimo Lietuvoje.
    Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje vykusio programos komandos ir Draugijos tarybos narių susitikime dalyvavo IFLA programos koordinatorė Fiona Bradley ir programos mokymų modulių dėstytoja, buvusi IFLA prezidentė, prof. Claudia Lux , LR Kultūros ministerijos Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Petuchovaitė, LBD tarybos nariai, kiti svečiai. Draugijos nariai dalinosi įspūdžiais, kuo jų gyvenimą ir profesinę veiklą pakeitė šis projektas, kokia patirtimi praturtino, kiek žinių suteikė.
   LBD pirmininkė Alina Jaskūnienė pasidžiaugė, jog projektas ją augino kaip naują asociacijos vadovę. Apibendrindama projekto rezultatus, ji minėjo teigiamus pokyčius, kurių išties nemažai. Džiugina palankus LR Kultūros ministro Arūno Gelūno požiūris į bibliotekas. Šiemet gauta vos ne dvigubai daugiau lėšų dokumentams pirkti. Ką tik pasibaigęs projektas „Bibliotekos pažangai“ iš esmės pakeitė Lietuvos bibliotekas, ne tik sustiprindamas jas technologiškai, bet ypač daug profesinių įgūdžių suteikęs darbuotojams. Išaugo Draugijos narių skaičius, atnaujinta jos internetinė svetainė. Vyksta išvažiuojamieji ir virtualūs posėdžiai. į veiklą įsijungė jaunieji specialistai. Jie koordinuoja projektų veiklą, administruoja svetainę, dalyvauja jaunųjų bibliotekininkų stovykloje. Yra minčių suburti Draugijoje jaunųjų specialistų sekciją. Didelio atgarsio sulaukė šalies Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų kalėdos“, jos dėmesys Nacionalinei bibliotekų savaitei. Sėkmingai praėjo Vilniuje IX Baltijos bibliotekininkų kongresas ir LBD ataskaitinė konferencija, surengta Raseinių rajone,Karpynės kaimo turizmo sodyboje, kurioje pranešimus skaitė ir viešnios iš Latvijos bei Estijos.
   LBD Tarybos narės Jolitos Steponaitienės, dalyvavusios visų trijų lygių mokymuose, nuomone, vienas iš geriausių momentų projekto mokymuose buvo tai, kad žmonės pamatė vieni kitus. Gimė bendri planai, bendri projektai, bendros parodos. Tai neįkainojama patirtis. Pasak LBD Tarybos narės Danutės Karlienės, projektas padėjo pasitikrinti savo veiklą, elgesį atstovaujant bibliotekai, bendraujant su būsimaisiais politikais, kurie ruošiasi Seimo rinkimams. Mokymuose įgytos patirties dėka jos gimtajame Zarasų mieste sustiprėjo viešosios bibliotekos įvaizdis, ryšiai su visuomene, žiniasklaida ėmė labiau domėtis bibliotekininkų veikla. Apie geras permainas bibliotekose kalbėjo ir kiti susitikimo dalyviai.
   Projekto vadovė Fiona Bradley papasakojo, jog per pastarąsias šešias savaites ji lankėsi Libane, Botsvanoje, Kamerūne, Peru ir kitose šalyse, kuriose taip pat įgyvendinamas minėtasis projektas. Kiekvienoje šalyje situacija vis kitokia, nes ir projekto akcentai buvo skirtingi. Vieni buvo suinteresuoti atnaujinti asociacijos veiklą, kiti daugiau dėmesio skyrė viešosios bibliotekos įvaizdžiui.  Kai kurie projekto dalyviai pripažino, jog dirbti buvo labai sunku, kiti džiaugėsi nesitikėję pasiekti tokių gerų rezultatų. Daug lėmė ir šalies ekonominė situacija. Štai Kamerūne ji buvo labai palanki, Libane – labai sudėtinga. Todėl ir projekto rezultatai labai nevienodi. Lietuva, sakė viešnia, projekto veikloje labai išsiskyrė iš kitų šalių. Stipri Draugija, turinti daug galimybių ir žinanti, kaip jomis pasinaudoti siekiant tikslo. Šaunu, kad Kultūros ministro požiūris į bibliotekas toks pozityvus. Kad Lietuva projekto veikloje pasiekė labai daug, pripažino ir mokymų dėstytoja Claudia Lux. Ji stebėjo, kaip pamažu keitėsi, tapo aktyvesni, viskuo besidomintys projekto dalyviai, kaip entuziastingai jie imdavosi naujų veiklų, stengėsi įgyti kuo daugiau patirties.
   Jau vėliau, viešnagės Vilniaus universiteto bibliotekoje metu, susitikime su jos generaline direktore Irena Kriviene ir LBD skyriaus atstovais, Claudia Lux išsitarė: „Jei anksčiau veždavome žmones į Helsinkį, netrukus vešime juos į Lietuvą parodyti, kaip dirba Lietuvos bibliotekininkai. Esat pralenkę savo lygiu ne vieną pasaulio asociaciją“.
   Tą pačią dieną baigiamojo projekto renginio dalyviai apsilankė ir Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, kur vyko susitikimas su generalinio direktoriaus pavaduotoja Genovaite Šablauskiene,  Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos pirmininke Emilija Banionyte, LBD skyriaus nariais, kitais bibliotekos darbuotojais. Susitikimo metu buvo aptarti IFLA programos „Bibliotekų asociacijų stiprinimas“ rezultatai, Draugijos veikla ir jos ryšių su partneriais stiprinimas, bendrų projektų su Nacionaline biblioteka galimybės ir kiti klausimai.
   Kitą dieną viešbučio „Holiday Inn“ konferencijų salėje vyko IFLA bibliotekų asociacijų stiprinimo programos („Building Strong Library Associations“) konferencija.
   
Rasa Griškevičienė