„Su Lietuva širdy...“

2012 06 25

Taip buvo pavadintas Ukmergėje vykusios 11-osios respublikinės politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventės „Leiskit į Tėvynę“ poezijos konkursas, kuriame dalyvavo daugiau kaip 20 šio krašto kūrėjų.

Sakyti „dalyvavo“ gal nebūtų labai tikslu, nes vieni autoriai savo kūrybą atsiuntė patys, o kitų eiles atnešė artimieji arba sutiko, kad šios eilės būtų skaitomos, nes tų, kurie jas rašė, jau nebėra tarp gyvųjų. Likę tik pageltę, laiko ir negandų išblukinti, aptrupėję poezijos sąsiuviniai ar jų lapeliai, sugrįžę iš tremties į Lietuvą. Buvusios Bratsko tremtinės Elenos Ivanauskaitės-Gilienės eiles konkurso rengėjams perdavė jos dukterėčia, vepriškė pedagogė Elvyra Lukšienė. Janinos Bartkevičiūtės-Gutauskienės, jaunystės dienas praleidusias Permės srities Kudimkaro rajono Vizejevo kaime ir ten ištekėjusios už tremtinio Albino Gutausko, poeziją  konkurso komisijai patikėjo jos duktė Irena Davidavičienė.
   Konkurso nugalėtoja pripažinta poetė Leonora Jankeliūnienė. Jai įteiktas laureatės diplomas ir tautodailininko Rimanto Zinkevičiaus iš ąžuolo išdrožta Angelo, laikančio rankose knygą ir plunksną, skulptūrėlė.
   Šventės „Leiskit į Tėvynę“ išvakarėse Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje buvo surengtas poezijos ir muzikos vakaras „Su Lietuva širdy...“, skirtas Gedulo ir vilties dienai, kuriame savo kūrybą skaitė minėtojo poezijos konkurso dalyviai, kiti rajono literatai, svečiai.
   Prisiminimais dalijosi ir savo kūrybą skaitė 15 metų Krasnojarsko krašte praleidusi Julija Kulbokaitė-Repečkienė, Balchaše, viename iš Karagandos lagerių Kazachijoje, politinių kalinių ir tremtinių šeimoje, gimusi Tamara Reingardtienė, amžinojo įšalo žemėje Igarkoje pasaulį išvydusi tremtinių dukra Angelė Adamonienė. Renginio dalyviai klausėsi iš Siesikų valsčiaus, Jurgelionių kaimo 1949 metais  drauge su seserimi ir mama į Irkutsko sritį ištremtos Felės Masiulytės kūrybos, kurią skaitė jos pusseserės dukra, viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Virginija Tylienė, pasidalijusi prisiminimais apie 10 metų Sibire praleidusią savo giminaitę.
   Politinių kalinių ir tremtinių poezijos konkurse dalyvavo ir Lietuvos laisvės gynėjai savanoriai, Šaulių sąjungos, Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos nariai, buvę partizanų rėmėjai Gintautas Stankaitis, Zuzana Stunžėnienė, Alvydas Padriezas, Vincenta Marazauskienė, Vladislava Barkauskienė, kiti.  Jiems įteikti konkursą organizavusios rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Padėkos raštai.
   Tą penktadienio vakarą viešojoje bibliotekoje savo kūrybos eiles skaitė ir kiti rajono poetai – Janina Audzijonienė, Stasė Ladauskaitė, Danaida Mikolajūnienė, Apolonija Grigonytė. Šeštadienio vidurdienį
konkurso dalyvių poezija skambėjo  11-osios respublikinės politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventės „Leiskit į Tėvynę“ iškilmingo atidarymo metu prie Laisvės paminklo – čia jų eiles skaitė renginio vedėjai aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venslovas.

Vb inf.
Melanijos Širvienės nuotraukos.