Pasikeitė Viešosios bibliotekos telefonų numeriai

2017 11 06

Skaitytojų aptarnavimo skyrius

 Tel.: 8 659 34830

Bibliografijos-kraštotyros skyrius

 Tel.: 8 659 34756

Informacijos skyrius

 Tel.: 8 659 34736

Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrius

 Tel.: 8 659 34752

Vaikų literatūros skyrius

 Tel.: 8 659 34831

Buhalterija

Tel.: 8 340 56081

Vyr. buhalterė: tel.: 8 670 90422

Buhalterė: tel.: 8 670 90403