2020 10 31

Kviečiame dalyvauti!

Nemokami mokymai internetu

Pasak Jungtinių tyrimo centro tyrėjų, skaitmeniniai įgūdžiai įgyja vis didesnę svarbą. Tikėtina, jog visos darbo vietos taps vis labiau paremtos technologijomis. Skaitmeniniai įgūdžiai ateityje bus būtina sąlyga sėkmei darbo rinkoje pasiekti.

Stiprink savo skaitmeninius įgūdžius ir būk vienas iš ????30 000 lietuvių dalyvausiančių ????NEMOKAMUOSE NUOTOLINIUOSE ????skaitmeninio raštingumo mokymuose iki Naujų metų!

????Plačiau apie programas: https://www.prisijungusi.lt/.../norintiems-pagilinti-zinias/

????Registracija: https://mokymai.vipt.lt/pageidavimas-dalyvauti  

2020 10 27

Dešimt miestelių

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka laimėjo vietos veiklos projektą „Dešimt miestelių“ Nr. UKME-LEADER-6B-V-22-01-2020, priemonė „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ kodas LEADER-19.2-SAVA-6. Projekto metu numatomas Darbų ir paslaugų įsigijimas: paslaugų, susijusių su projekte numatytomis veiklomis – kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimu, bendrų iniciatyvų organizavimu, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio propagavimu, kultūrinių, socialinių, įvairių jaunimo iniciatyvų kūrimuisi ir motyvacijos gyventi kaime didinimu.

Skaityti daugiau...
2020 05 07

Tyrimas parodė: gyventojai lankosi bibliotekose ir rekomenduotų bibliotekas kitiems

Laima Kutiščeva
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
vyriausioji metodininkė

Vadovaudamasi 2017 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-675 "Dėl kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo metodikos patvirtinimo", Vlado Šlaito viešoji biblioteka atliko "Vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis" tyrimą (taikytas kiekybinis tyrimo metodas, popierinė ir internetinė anketinė apklausa), kuriame savo nuomonę išsakė 241 Viešosios bibliotekos ir 336 rajono bibliotekų lankytojai.

Skaityti daugiau...
2020 03 26

Kviečiame naudotis EBSCO PUBLISHING duomenų baze

Primename apie galimybę naudotis EBSCO PUBLISHING DUOMENŲ BAZE, kurioje yra pateikiami visateksčiai elektroniniai socialinių ir humanitarinių mokslų populiarieji, medicinos, verslo ir ekonomikos žurnalai, elektroniniai laikraščiai, žinynai anglų kalba.

Skaityti daugiau...