2012 06 01

Užsagstyk mane

Birutė Jonuškaitė

Daugelio knygų – romanų, apsakymų rinkinių, esė, eilėraščių – autorė naujuose apsakymuose atskleidžia moterų pasaulį, jausmus, prigimtį, ryškina jose nuo amžių glūdinčius archetipus. Metaforų, biblinių asociacijų prisodrintas pasakojimas per keletą puslapių išskleidžia žmogiškų santykių gelmę ir dramą. Nesvarbu, ar tai meilė, neapykanta ar skausmas, – perteikiama pati būsena, išvengiant tiesaus nusakymo.

Skaityti daugiau...
2012 06 01

Atminties archeologija

Dalia Sruogaitė

Ši knyga - tai Balio Sruogos dukters atsiminimai apie vaikystę ir jaunystę Lietuvoje, karo metus, traukimąsi į Vokietiją, gyvenimą DP stovyklose. Autorė prisimena savo tėvą, aprašo ir tragišką prasilenkimą karo verpetuose.

Skaityti daugiau...
2012 06 01

Ir vis dėlto - juokimės!

Pulgis Andriušis

Pulgis Andriušis (1907-1970) skaitytojams geriausiai žinomas kaip lyrinių apysakų autorius. Tačiau P. Andriušio kūrybinis palikimas yra išskirtinai įvairus. Garbinga vieta tenka puikiai rašytojo talentą atspindintiems feljetonams, kurie iki šiol buvo nepelnytai pamiršti.

Į šią knygą surinkta dauguma P. Andriušio feljetonų, parašytų pokario Vokietijoje, kur jis su šeima pasitraukė 1944 m., bei Australijoje, į kurią emigravo 1949 m. ir kurioje gyveno iki mirties.

Skaityti daugiau...
2012 06 01

Banga atgal negrįžta

Juozas Šikšnelis

Nuotykių ir pavojų prisodrintas šios knygos herojų gyvenimas, nukeliantis jaunąjį skaitytoją į istorinius laikus: veiksmas vyksta 1863-ųjų sukilimo metais Klaipėdoje, kur turėjo būti slapta atgabenti ginklai sukilėliams ir išsilaipinti garsiosios jūrų ekspedicijos, vadovaujamos pulkininko Teodoro Lapinskio, savanoriai.

Skaityti daugiau...