2012 06 01

Atminties archeologija

Dalia Sruogaitė

Ši knyga - tai Balio Sruogos dukters atsiminimai apie vaikystę ir jaunystę Lietuvoje, karo metus, traukimąsi į Vokietiją, gyvenimą DP stovyklose. Autorė prisimena savo tėvą, aprašo ir tragišką prasilenkimą karo verpetuose.

Skaityti daugiau...
2012 06 01

Ir vis dėlto - juokimės!

Pulgis Andriušis

Pulgis Andriušis (1907-1970) skaitytojams geriausiai žinomas kaip lyrinių apysakų autorius. Tačiau P. Andriušio kūrybinis palikimas yra išskirtinai įvairus. Garbinga vieta tenka puikiai rašytojo talentą atspindintiems feljetonams, kurie iki šiol buvo nepelnytai pamiršti.

Į šią knygą surinkta dauguma P. Andriušio feljetonų, parašytų pokario Vokietijoje, kur jis su šeima pasitraukė 1944 m., bei Australijoje, į kurią emigravo 1949 m. ir kurioje gyveno iki mirties.

Skaityti daugiau...
2012 06 01

Banga atgal negrįžta

Juozas Šikšnelis

Nuotykių ir pavojų prisodrintas šios knygos herojų gyvenimas, nukeliantis jaunąjį skaitytoją į istorinius laikus: veiksmas vyksta 1863-ųjų sukilimo metais Klaipėdoje, kur turėjo būti slapta atgabenti ginklai sukilėliams ir išsilaipinti garsiosios jūrų ekspedicijos, vadovaujamos pulkininko Teodoro Lapinskio, savanoriai.

Skaityti daugiau...