Pro rūdijančią naktį

2020 05 19

Renata Šerelytė

Renata Šerelytė yra populiari šių dienų Lietuvos rašytoja. Savo naujausioje knygoje „Pro rūdijančią naktį“ ji liečia skaudžią temą ir pasakoja apie partizano Antano Kraujelio gyvenimą. 2018-tais metais autorė iš Lietuvos kultūros tarybos gavo stipendiją, kuri buvo skirta ištyrinėti Antano Kraujelio istoriją bei parengti knygą.

Renata Šerelytė knygoje „Pro rūdijančią naktį“ aprašo tikrais įvykiais paremtus įvykius, tačiau svarbu nepamiršti, kad tai nėra istorinė dokumentika, romanas – literatūrinė fikcija. Autorė istorijos pasakojimui pasirinko dienoraščio formatą. Antanas Kraujelis dalijasi mintimis apie patirtus išgyvenimus. Jis prisimena, kaip savo akimis matė išvežamą šeimą, draugo išdavystę, juokiasi iš priešų, pasakoja apie savo mirtį ir net po jos Antano balsą girdime iš Anapus.

Antanas Kraujelis, dar kitaip vadinamas Siaubūnu, buvo paskutinis Aukštaitijos partizanas. 1998-tais metais jam buvo skirtas Vyčio kryžiaus III-iojo laipsnio ordinas, kuris suteikiamas asmenims, pasižymėjusiems didvyriška narsa ir ištverme ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę.

Knyga „Pro rūdijančią naktį“ turi dvi siužeto linijas. Antrojoje skaitome dar vieną dienoraštį – šį kartą Adelės. Mergaitė, o vėliau jau ir mergina, auga sovietmečiu. Antanas Kraujelis jos gyvenime neegzistuoja, o kasdienybėje sutinkami žmonės yra paprasti, sistemos paveikti gyventojai. Nors sąsajų yra – Adelės močiutė buvo partizanų ryšininkė. Mergaitė atstovauja žmones su ištrinta atmintimi bei nebežinančius savo istorijos.

„Pro rūdijančią naktį“ – savotiškas paminklas visiems lyg šių dienų tinkamai neįvertintiems žmonėms, kurie gynė mūsų šalies laisvę.

Šaltinis: https://www.patogupirkti.lt