Ir vis dėlto - juokimės!

2012 06 01

Pulgis Andriušis

Pulgis Andriušis (1907-1970) skaitytojams geriausiai žinomas kaip lyrinių apysakų autorius. Tačiau P. Andriušio kūrybinis palikimas yra išskirtinai įvairus. Garbinga vieta tenka puikiai rašytojo talentą atspindintiems feljetonams, kurie iki šiol buvo nepelnytai pamiršti.

Į šią knygą surinkta dauguma P. Andriušio feljetonų, parašytų pokario Vokietijoje, kur jis su šeima pasitraukė 1944 m., bei Australijoje, į kurią emigravo 1949 m. ir kurioje gyveno iki mirties.

 

Šie kūriniai atspindi DP stovyklose gyvenusių, vėliau - plačiai po pasaulį pasklidusių lietuvių kasdienybę, į kurią autorius sugebėjo žvelgti su ironija. Pažintis su knyga ,,Ir vis dėlto juokimės!" nepaliks abejonių, kodėl amžininkai šį autorių laikė geriausiu savojo laikotarpio ne tik išeivijos, bet apskritai lietuvių feljetonistu.